دانلود پایان نامه درمورد تخییر

حکمی وجود دارد؛ حال اگر شخص مکلف بین وجوبِ خواندن یا وجوب ترک آن مردد باشد اصل تخییر را اجرا می کند. شک در مکلّـفٌبه هنگامی تحقق می یابد که…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه درمورد تخییر

دانلود پایان نامه درمورد انباری

یا شیء مذکور به مالکیت مشتری درآمده است، مالکیت سابق بایع بر آن شیء استصحاب می‌شود.در رویه قضاییه با بررسی های انجام شده مشخص شد که دادگاه ها هم به…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه درمورد انباری

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : مرور‌زمان

قیمت باشد فسخ آن معامله به استناد ماده‌ی 424 ممکن نخواهد بود. اما عدم امکان استناد به ماده‌ی مذکور دلیل آن نیست که در موارد مقتضی به قابلیت فسخ معامله‌ای…

ادامه خواندن رشته حقوق-دانلود پایان نامه : مرور‌زمان

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : مباشر

کالا می‌تواند مستقیما به مباشر حمل نیز مراجعه یا علیه او طرح دعوی کند با این تفاوت که اگر مباشر خسارت را پرداخت کرد، وی حق رجوع به متصدی حمل…

ادامه خواندن رشته حقوق-دانلود پایان نامه : مباشر

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : فقهای شورای نگهبان

می‌گردد.   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  هیچ یک از مقررات فوق در حوزه‌ی حقوق مدنی و فقه شناخته شده و متداول نیست، آن چه در…

ادامه خواندن رشته حقوق-دانلود پایان نامه : فقهای شورای نگهبان

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : حقوق طلبکار

تاریخ ابلاغ احضاریه محکمه مبادرت به اقامه دعوی بر علیه ظهرنویس ما قبل خود کنند.ماده 289 تصریح می‌کند که پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات…

ادامه خواندن رشته حقوق-دانلود پایان نامه : حقوق طلبکار

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : مرور‌زمان

و از بین نمی‌رود، اگر چه مدت طولانی از آن بگذرد. وی در ادامه میگوید:علاوه بر این که این حکم اجماعی است، وجهی برای زیر پا گذاشتن آن نیز وجود…

ادامه خواندن رشته حقوق-دانلود پایان نامه : مرور‌زمان

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : نظام حقوقی اسلام

حکومتی ارائه شد و با در‌نظر گرفتن اهمیت مصالح عموم، در صورتی که فردی از مطالبه‌ی حق خود برای مدت طولانی خود‌داری کند، آیا حکومت نمی‌تواند برای رسیدگی بهتر به…

ادامه خواندن رشته حقوق-دانلود پایان نامه : نظام حقوقی اسلام

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : اسناد براتی

و کشور‌های خارجی معامله می‌کند باید به طور سریع به تعهداتش عمل کند و پاسخگوی نیاز طرف‌های معامله‌ی خود در اقصی نقاط باشد. سرعت و تضمین اجرای معاملات تجاری از…

ادامه خواندن رشته حقوق-دانلود پایان نامه : اسناد براتی

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : دائن

شده است که انقضای آن ضرورت دارد.3-هر دو نوع مرور‌زمان نسبت به حقوق است؛ بدین معنا که ممکن است این دو نوع، تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشد، اما در هر…

ادامه خواندن رشته حقوق-دانلود پایان نامه : دائن