تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 93- قسمت 23

رد فرضیه 12   رابطه بین سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری   39/0   مستقیم   000/0   تأیید فرضیه از بین فرضیه ­های پژوهش، فرضیه­ اول مربوط به رابطه…

ادامه خواندن تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 93- قسمت 23

تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال¬الدین محمد¬بن عبدالرزاق اصفهانی ۹۲- قسمت ۲

۱-۳- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………۶۱-۴- کاربرد نتایج تحقیق………………………………………………………………………….۶۱-۵- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………..۶۱-۶- سؤال های تحقیق…………………………………………………………………………….۷۱-۷- شرح روش تحقیق……………………………………………………………………………۸فصل دوم: زندگی، آثار و روزگار شاعر۲-۱- تولد و مرگ شاعر…………………………………………………………………………۱۰۲-۱-۱- مذهب جمال الدین………………………………………………………………….۱۳۲-۱-۲- فقر و تنگدستی جمال­الدین……………………………………………………….۱۴۲-۲-…

ادامه خواندن تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال¬الدین محمد¬بن عبدالرزاق اصفهانی ۹۲- قسمت ۲

جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدنی- قسمت 8

قواعد فقه ، محمود شهابی ، چ 1341 . قواعد فقهیه ، محمد جواد فاضل لنکرانی ، ج 1 ، مصر ، قم ، 1416 قواعد فقهیه ، سید محمد…

ادامه خواندن جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدنی- قسمت 8

پایان نامه حقوق اسیران جنگی نهایی ۱۲-۶-۱۳۹۱ (Repaired)- قسمت ۲

۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق ۷۱-۱-۷- روش تحقیق ۷۱-۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات ۸۱-۲- مفاهیم ۸۱-۲-۱- معنای اسیر جنگی ۸۱-۲-۲- منظور از اسیر، در عرف حقوق بین الملل ۹۱-۲-۳- اسیر جنگی در…

ادامه خواندن پایان نامه حقوق اسیران جنگی نهایی ۱۲-۶-۱۳۹۱ (Repaired)- قسمت ۲

پایان نامه نهایی- قسمت ۹- قسمت 3

عدم قدرت رقابت کالاهای ایرانی   رقابتی کردن کالاها در مقابل کالاهای مشابه     در سال ۱۳۷۲ یکسان سازی نرخ ارز رخ داد و همچنین واگذاری حق استفاده از…

ادامه خواندن پایان نامه نهایی- قسمت ۹- قسمت 3

تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان- قسمت ۱۳

۲-۲-۳-۲) رویکرد رفتاریرویکرد رفتاری ریشه در نظریه نقش داشته و بر وابستگی متقابل رفتارهای نقش که می توانند موانعی را برای یک سیستم سازمانی ایجاد نمایند، تمرکز دارد. بنا به…

ادامه خواندن تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان- قسمت ۱۳

ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات- قسمت 3

جدول 10– جدول مثال پروژه ………………………………………………………………………………………… 114فهرست نمودار :نمودار 1 – پروسه مدیریت ریسک بر اساس چرخه مدیریتی دیمینگ ………………………………… 33نمودار 2 – روابط میان چرخه حیات پروژه های سیستم…

ادامه خواندن ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات- قسمت 3

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی۹۲- قسمت ۱۲

جغرافیدان وطن پرست ایرادگیرچنانکه می بینید صفتهای مرکب بالا بر اساس این الگو ساخته شده اند:اسم+ صفت فاعلی مرخمهمه این واژه های مرکب درون مرکزند و یک هسته معنایی دارند.…

ادامه خواندن بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی۹۲- قسمت ۱۲

تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان گلستان- قسمت ۲

۴-۲-۱)درجه/رتبه معادل پاسخگویان …………………………………………………………………………… ۸۰۴-۲-۲) توزیع سنی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………….. ۸۱۴-۲-۳) سنوات خدمت پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………… ۸۲۴-۲-۴) تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۳۴-۳)یافته های استنباطی …………………………………….…………….………………………… ۸۴۴-۳-۱)بررسی فرضیه اول پژوهش ……………….……………………..…………………..………۸۴۴-۳-۲)بررسی فرضیه دوم…

ادامه خواندن تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان گلستان- قسمت ۲

سیاست‌ های آمریکا درعراق پس از صدام و پیامدهای آن بر موازنه قوا در خاورمیانه- قسمت ۳

امنیت به عنوان یک مقوله مهم و حیاتی در حیات و سرنوشت کشورها از دیرباز مورد توجه قرارگرفته و بر نقش آن در حیات فردی و جمعی انسان‌ها در قبال…

ادامه خواندن سیاست‌ های آمریکا درعراق پس از صدام و پیامدهای آن بر موازنه قوا در خاورمیانه- قسمت ۳