منابع پایان نامه ارشد درمورد
ولسیتین، آمنیوتیک، کراتینین، ،با
businessman present rising graph, business growth concept

منابع پایان نامه ارشد درمورد ولسیتین، آمنیوتیک، کراتینین، ،با

خون بند ناف از طریق پوست ، برای تشخیص اختلالات خونی جنین، از اختلالات ژنتیکی، عفونت ها و اسیدوز جنینی استفاده می شود.
بهترین شاخص های شیمیایی قابل دسترس برای تعیین بلوغ جنین ،با تعیین کراتینین ولسیتین مایع آمنیوتیک که به ترتیب نشان دهنده ی بلوغ کلیه ها و ریه های جنین است، به دست می آید.(۱۹)
۷-۱-درمان و پیشگیری از بیماری های

پاسخی بگذارید

بستن منو