گنجینه‌ای از سلفی‌های تاریخی از سال ۱۹۱۰

گنجینه‌ای از سلفی‌های تاریخی از سال ۱۹۱۰

تب سلفی که تازگیاً توجه زیادی به خود جلب کرده فقط به این دوره و زمان مربوط نمی شه.

در زمان های گذشته افراد واسه گرفتن تصاویر خود در اتاق های کوچیکی می نشستند و با فشار دان دکمه ای از خود عکس می گرفتن.

همونطور که می ببینن در اون زمان هم افراد علاقه زیادی به گرفتن عکس از خود داشتن که در زیر چند نمونه از این تصاویر رو با هم می بینیم.

سلفی قدیمی

تب سلفی درسال 1910

عکس سلفی قدیمی

تب سلفی درسال 1910

سلفیای قدیمی

تب سلفی درسال 1910

عکس سلفی در سال ۱۹۱۰

تب سلفی درسال 1910

تب سلفی درسال 1910

تب سلفی درسال 1910

تب سلفی درسال 1910

۱۰ مکان محبوب جهان واسه گرفتن عکس سلفی

درباره گرفتن عکس سلفی برهنه در باشگاه

باشگاه خبرنگاران سلفی

دیدگاهتان را بنویسید