پایان نامه ارشد درباره
شیمی درمانی
Navigation, Outdoors, Incentive, Motivation, Billboard, Vertical,

پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

نیست:
در اینگونه سرطانها رادیوتراپی در صورتیکه حساسیت به اشعه وجود داشته باشد داده میشود و یا آنکه بامید آنکه تومور کوچک شود و جراحی امکان داشته باشد شیمی درمانی انجام میگیرد .
در سرطانهای سر و گردن، تخمدان، رکتوسیگموئید این کار نتیجه قابل توجهی داده است. از آنجاییکه شیمی درمانی بتنهائی در توده بزرگ سرطانی معمولا نمیتواند موثر

پاسخی بگذارید

بستن منو