منابع پایان نامه ارشد درمورد
شانت، هفته،، آمنیون، گردنی

منابع پایان نامه ارشد درمورد شانت، هفته،، آمنیون، گردنی

جنین
جدول ۵-۱ پیشگیری و درمان اختلالات مادرزادی
اختلالات مادرزدای
پیشگیری و درمان
نقایص لوله عصبی
فولات،ویتامینها(پیشگیری) ، جراحی
فتق دیافراگمی
جراحی (تصحیح یا درمان با پلاک)
یوروپاتی انسدادی
در کمتر از ۲۴ هفته و بیشتر از ۳۲ هفته، شانت از مثانه به مایع آمنیون
توده های گردنی جنین
تأمین یک راه هوایی
تالاسمی
پیوند سلول

دیدگاهتان را بنویسید