منابع پایان نامه ارشد درمورد
شانت، هفته،، آمنیون، گردنی
Abstract background with colorful pink blue gradient colors. Oil drops in water abstract psychedelic pattern image

منابع پایان نامه ارشد درمورد شانت، هفته،، آمنیون، گردنی

جنین
جدول ۵-۱ پیشگیری و درمان اختلالات مادرزادی
اختلالات مادرزدای
پیشگیری و درمان
نقایص لوله عصبی
فولات،ویتامینها(پیشگیری) ، جراحی
فتق دیافراگمی
جراحی (تصحیح یا درمان با پلاک)
یوروپاتی انسدادی
در کمتر از ۲۴ هفته و بیشتر از ۳۲ هفته، شانت از مثانه به مایع آمنیون
توده های گردنی جنین
تأمین یک راه هوایی
تالاسمی
پیوند سلول

پاسخی بگذارید

بستن منو