دانلود پایان نامه درباره
آلیاژهای، کربن،، برشکاری، دیامغناطیس
AI(Artificial Intelligence) concept.

دانلود پایان نامه درباره آلیاژهای، کربن،، برشکاری، دیامغناطیس

نیکل بوده، ولی مقادیر کمی از آن در آلیاژهای نیکل- مس ته رنگ زرد نیکل را خنثی و آنها را سفید تر می‌کند. این فلز مانند نیکل دیامغناطیس بوده ولی تقریباً دارای ? برابر حداکثر نفوذ پذیری آن است. مانند تنگستن دارای خاصیت اضافه کردن سرخ سختی به آلیاژهای برشکاری است. همچنین به میزان بیشتر از نیکل سخت می‌کند به ویژه در مجاورت کربن، در

پاسخی بگذارید

بستن منو