دانلود پایان نامه ارشد درمورد
تقسیم بندی

دانلود پایان نامه ارشد درمورد تقسیم بندی

شوند، روشهای درمانی مختلفی برای افسردگی وجود دارد . در مواقعی این درمان ها عوامل مسبب افسردگی را هدف می گیرند(گریست وجفرسون،۱۹۹۲؛ترجمه قراچه داغی،۱۳۸۴). از جمله یک تقسیم بندی کلی که برای درمان افسردگی وجود دارد،آن ها را به دو دسته درمان های طبی و درمان های روانشناختی تقسیم می کند.یک تقسیم بندی دیگر،درمان های افسردگی را به دسته

دیدگاهتان را بنویسید