دانلود پایان نامه ارشد درمورد تقسیم بندی

No Comments
دانلود پایان نامه

شوند، روشهای درمانی مختلفی برای افسردگی وجود دارد . در مواقعی این درمان ها عوامل مسبب افسردگی را هدف می گیرند(گریست وجفرسون،۱۹۹۲؛ترجمه قراچه داغی،۱۳۸۴). از جمله یک تقسیم بندی کلی که برای درمان افسردگی وجود دارد،آن ها را به دو دسته درمان های طبی و درمان های روانشناختی تقسیم می کند.یک تقسیم بندی دیگر،درمان های افسردگی را به دسته

  پایان نامه درمورد فروندلیچ............................................................................۳۵، ۱-۱۰-۴-مدل، ۱-۱۰-۳-۲-ایزوترم، لانگمویر.....................................................................۳۴

دیدگاهتان را بنویسید