نویسنده: admin3

دانلود پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، جبران خسارت، خانواده ها

No Comments

، بیمه های اشخاص دارای دو ویژگی است: نخست آنکه پیش آمدهایی را در بر می گیرد که به طور مستقیم به انسان مربوط می شود مانند فوت، بازماندگی، حوادث بدنی و بیماری ها. دوم آنکه پیش آمدهای مورد... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد درباره طلاق، اقتصاد خانواده، صاحب نظران

No Comments

1-1-4- بیمه اشخاص 12 1-1-4-1- تاریخچه بیمه اشخاص 13 1-1-4-2- بیمه عمر 14 1-1-4-2-1- تاریخچه بیمه عمر 18 1-1-4-2-2- ارکان ببمه عمر 18 1-1-4-2-3- انواع بیمه های عمر 20 1-2- پیشینه تحقیق 26 فصل دوم: جایگاه فقهی عقد بیمه... ادامه