منبع تحقیق با موضوع Data، ۳۸، Chapter، ۴.۲.

No Comments
دانلود پایان نامه

۲۱

Chapter 3: Methodology
۳.۱. Overview ۳۴
۳.۲. Research design ۳۴
۳.۳. Participants ۳۵
۳.۴. Instrumentation ۳۵
۳.۵. Data collection procedure ۳۸
۳.۶. Data Analysis ۳۸
Chapter 4: Results and Discussion
۴.۱. General overview ۴۱
۴.۲. The Descriptive Statistics of participants ۴۱
۴.۳. Test data normality ۴۲
۴.۴.

  دانلود پایان نامه ارشد دربارهبازرگانان، آرامش خاطر، حمل و نقل

دیدگاهتان را بنویسید