پایان نامه درمورد دفاع مشروع

فوریه 9, 2019 90 0

به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی آنها می باشد.این که حمله مسلحانه چیست، به روشنی مشخص نمی باشد. حمله مسلحانه در هیچ کجای منشور […]

پایان نامه درمورد دفاع مشروع

فوریه 9, 2019 90 0

تلقی نموده است.با توجه به تغییرات پیش آمده در کنوانسیون 1988، پروتکل جدید مبارزه با جرایم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت در فلات قاره در […]