نویسنده: 92

راهکارهایی واسه مراقبت از چشم؛ چشمان ما دریچه روح مون هستن 

No Comments

راه حل اول: تمرین عادات خوب واسه مراقبت از چشم ۱. مراجعه منظم به چشم دکتر واسه اینکه چشم هاتون همیشه سالم باشن، نیازه که به طور منظم به چشم دکتر مراجعه کنین. سعی کنین اطلاعات... ادامه

راهکارهایی واسه رفع بی عدالتی جنسیتی و زمینه سازی حضور بیشتر در جامعه "

No Comments

جای تاسفه که در این عصر و درکشوری بااین گذشته فرهنگی هنوز باید از بحث تساوی حقوق زن و مرد سخن به بین آوریم.ازآنطرف نباید فراموش شه افسوس بزرگتر رو زمانی باید خورد که نه تنها در مقام... ادامه