یان-نامه-کارشناسی-بررسی-مسائل-ومشکلات-مدیران-گروههای-آموزشی۷۶ص- قسمت ۴

یان-نامه-کارشناسی-بررسی-مسائل-ومشکلات-مدیران-گروههای-آموزشی۷۶ص- قسمت ۴

درزمینه کارشناسی ارشد این گروه درزمینه تربیت عمومی دانشجو می پذیرفته که از سالهای آینده به صورت گرایشی عمل خواهد کرد .گروه تربیت بدنی توانایی ارائه گرایشهای فیزیولوژی ومدیریت را دارامی باشد چراکه این گروه توانسته آزمایشگاه های مورد نیازدرزمینه فیزیولوژی وبیوشیمی را تا حدودی فراهم آورد .
دانشجویان در این رشته اکثراً ازعلاقه کافی برخوردار می باشند .با توجه به کمبود هایی که دراین رشته درکشور ،بخصوص در زمینه خواهران ،موجود می باشد تاحدودی بازار کارهم برای آنها فراهم می باشد .گروه تربیت بدنی من جمله رشته هایی می باشد که از هرسه رشته نظری (یعنی تجربی ،انسانی وریاضی) دانشجو می پذیرد .دروس تئوری این رشته بیشتر نزدیک به دروس علوم پایه می باشد ،به همین دلیل دانشجویانی که قبلاً دررشته های تجربی وانسانی تحصیل کرده اند نسبت به تحصیل کرده ها دررشته علوم انسانی موفقتر عمل می کنند .درنتیجه این امر باعث می شود تا حدودی این دانشجویان نسبت به دانشجویان دیگر ازانگیزه پایین تری برخوردار باشند ،حتی قبولی افرادی هم که دراین دو رشته تحصیل کرده اند درمقاطع بالاتر بیشتر می باشد .دردوره کارشناسی پایان نامه به دلیل هزینه بر بودن آن مطرح نمی باشد ولی دردوره کارشناسی ارشد ارائه پایان نامه ضروری می باشد .درزمینه تحقیقاتی این رشته (گروه) مشکل خاصی ندارد .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  • مدیر گروه رشته تربیت بدنی معتقد است که نباید کارکرد گروه را با دانشگاه های دیگر سنجید زیرا اولاً گروه تربیت بدنی زیرمجموعه دانشکده علوم انسانی می باشد درحالی که دردانشگاه های دیگر تربیت بدنی خود دانشکده ای مجزا دارد وازطرف دیگر امکاناتی را که دراستانهای بزرگ همچون تهران واصفهان وجود دارد نمی توان استان مازندران سنجید .کمبود قطبهای صنعتی دراستان مازندران ازعوامل مهم این امر به شمار می آید .

 

درزمینه اداری هم این گروه با مشکل خاصی روبرو نبوده است .ازدیگرمسائلی که به آن می توان اشاره داشت این است که بعضی ازمربیان در گروه دارای مدرک لیسانس می باشند که باید هرچه سریعتر امکاناتی را تدارک دید که آنها بتوانند به مدارج علمی بالاتری دست یابند .
درزمینه ارائه دروس عمومی ۱ و۲ ازقبل برنامه ها را به دانشکده های مربوط ارائه وبا آنان هماهنگ می شود ومشکل خاصی دراین زمینه وجود ندارد .

 

مسائل و مشکلات مدیر گروه های آموزشی دانشگاه مازندران

 

زمینه آموزشی مدیر گروه ها
مدیر گروه علوم تربیتی :
۱- عدم آمادگی و کمبود در دانشجویان در اوایل و همچنین در طول سالهای تحصیل : که این امر به علت وجود دانشجویانی در این رشته است که در انتخاب رشته بصورت ناشیانه عمل کرده اند ، همچنین با توجه به بازار کار که این احساس را دارند که در آینده از نظر شغلی احتمالاً بیکار خواهند بود .
۲- کمبود اعضای هیات علمی در گروه علوم تربیتی : که این مورد مربوط به عدم جذب و استخدام افراد و اساتید از سوی دانشگاه می باشد .
۳- غیبت مدرسین ، عدم حضور مرتب اساتید در سر کلاس : به علت کافی نبودن حقوق اساتید ، آنها مجبور به روی آوردن به کارهای اجرایی و کارهای بیرون از محیط دانشگاه است که این گاهی باعث ایجاد چنین معضلاتی می شود .
۴- افت تحصیلی به علت عدم علاقه به رشته : به علت انتخاب و گزینش بیش از اندازه
(۱۰۰ رشته) رشته در فرم انتخاب رشته و ترس از عدم قبولی اغلب ، بسیاری از دانش آموزان ۱۰۰ رشته پر می کنند در حالی که علاقه ای به آنها ندارند .

۵- عدم هماهنگی در ارزشیابی که بیشتر جنبه شغلی دارد . اساتید در ارزشیابی طبق میل خود حرکت می کنند بعضی از سوالات تشریحی بعضی چارگزینه ای و بعضی نمرات کلاسی را نیز در نظر می گیرند .
۶- ورود به دانشگاه سخت ولی خروج از آن آسان است : یعنی بچه ها در ورود به دانشگاه با همدیگر رقابت می کنند و به سختی به دانشگاه وارد می شوند ولی در دانشگاه چنان پژوهشی انجام نمی دهند و اغلب مدرک مهمتر از تحصیل علم و فراگیری دانش است .
مدیر گروه ادبیات فارسی :
۱- بی انگیزه بودن دانشجویان یک بحران در آموزش عالی است : این بی انگیزگی به ماهیت شغل در اینده برمی گردد که دانشجویان بیکاری پس از فراغت از تحصیل را علت بی انگیزگی خود قلمداد می کنند .
۲- درگیری با گروه های آموزش دیگر دانشکده و حتی دانشگاه : به این علت که گروه زبان و ادبیات و فارسی باید درس عمومی زبان فارسی را برای سایر گروه های آموزشی دانشگاه ارائه دهد اکثر اوقات برای هماهنگی ، برنامه ریزی و ساعات ارائه آن با گروه های دیگر درگیر است .
۳- فقدان کارشناس گروه و همچنین فقدان منشی گروه : به علت عدم وجود این دو مدیر گروه مجبور است تمام کارهای مربوط به آن را اعم از تایپ ، ثبت نامه ها و دادن آن به بخشهای مختلف را خود انجام دهد .
مدیر گروه حسابداری :
حسابداری
۱- افزایش بی رویه آموزش عالی در دوره های روزانه ، پیام نور ، شبانه ، غیرانتفاعی ، آزاد : افزایش بیش از حد آموزش عالی با توجه به کمبود اساتید باعث افزایش ساعات کاری آنها می شود و کیفیت آموزش را تنزل می کند .
۲- کثرت دانشجو در کلاس : به علت افزایش و تراکم بیش از حد دانشجو در کلاسها این کلاسها کارایی لازم را ندارند و کیفیت اموزش را پایین می آورد .
مدیر گروه معارف اسلامی :
۱- هماهنگی دروس عمومی در زمینه معارف و بینش اسلامی برای تمام دانشکده های دانشگاه مازندران : با توجه به کثرت دانشکده ها و دانشجویان هماهنگی برای ارائه دروس عمومی با توجه به
ساعات و زمان ارائه کمی با مشکل مواجه می شود .
۲- عدم وجود کارگاه روش تحقیق و پژوهش : با توجه به اینکه در قلمرو مسائل دینی و اسلامی می توان تحقیق و پژوهش زیادی انجام داد اما دانشجویان این رشته به علت عدم آگاهی از روش تحقیق و روش پژوهش رغبت زیادی به پژوهش نشان نمی دهند که این امر لزوم وجود کارگاه روش تحقیق و پژوهش را الزامی می سازد .
۳- از نکات مثبت و قابل توجه به این گروه مطلوب بودن وضع گروه معارف و توانمند بودن آن نسبت به سایر گروه های دانشکده است .
۴- به علت ارائه دروس عمومی به سایر دانشکده ها ، وقت زیادی از اوقات اساتید در ارائه آموزش به دانشجویان می گذرد .
مدیر گروه جغرافیا
۱- عدم جا افتاده بودن لزوم داشتن آزمایشگاه برای گروه علوم انسانی بویژه گروه جغرافیا : گروه های علوم انسانی بویژه به آزمایشگاه نیاز مبرمی دارند تا بعضی از مسائل که ازمایشگاهی هستند در آن برای دانشجویان به معرض نمایش درآید .
۲- کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی در آموزشگاه : که این امر کیفیت آموزش را پایین می آورد و اساتید کارایی لازم را نخواهند داشت .
۳- عدم وجود دانشجویان شبانه در گروه جغرافیا : عدم وجود دانشجوی شبانه در گروه جغرافیا باعث ارائه دروس و واحدها هر سال یکبار می شود که این امر خود نیز باعث می شود که کسانی که واحدی را افتاده اند یکسال صبر کنند تا آن سال بعد ارائه شود .
۴- بعضی از مدرسین و اساتید از کیفیت آموزشی پایینی برخوردار هستند : که این خود باعث عدم آموزش مناسب دانشجویان از سوی این اساتید می شود و دانشجویان فاقد مهارت و دانش خواهند شد .
۵- کمبود فضای آموزشی : با توجه به کثرت همه ساله دانشجویان کمبود فضای آموزشی (افزایش نیافتن فضای آموزشی ، هماهنگ با افزایش دانشجو) یک معضل اساسی برای گروه های آموزشی است .
مدیر گروه علوم سیاسی :
۱- کمبود انگیزه در بین دانشجویان : سیستم انتخاب رشته و انتخاب ۱۰۰ رشته و احتمالاتی انتخاب کردن رشته ها ، که در اکثر موارد افراد در رشته های مورد نظرشان قبول نمی شوند باعث از بین رفتن انگیزه در دانشجویان می شود .
۲- رهنمون شدن تعداد کثیری از علاقمندان یک رشته به سایر رشته ها که بدان علاقه ندارند : کمبود ظرفیت بعضی رشته های پرطرفدار بسیاری از دانشجویان را روانه رشته هایی که دلخواه آنها نیست می کند .
۳- مشغول به کار بودن بعضی از اساتید در تهران بصورت پاره وقت : که این باعث می شود که دانشگاه های خارج از پایتخت از کیفیت آموزشی لازم برخوردار نبوده و سطح کیفی آموزش آنها پایین باشد .
۴- جذب اساتید معتبر و خوب در مرکز (تهران) و عدم جذب آنها در پیرامون (سایر شهرها) : بیشتر اساتید مجرب و بادانش در تهران جذب می شوند و سایر بخشهای کشور از وجود چنین نعمتی بی بهره هستند .
مدیر گروه تربیت بدنی :
 

دیدگاهتان را بنویسید