پایان نامه با واژه های کلیدی
قوانین و مقررات، کالاهای مصرفی، تجارت خارجی، قیمت گذاری

پایان نامه با واژه های کلیدی قوانین و مقررات، کالاهای مصرفی، تجارت خارجی، قیمت گذاری

قوانین و مقررات متعدد مربوط به تعیین حدود فعالیت های بخش خصوصی، قوانین مالیاتی، قوانین کار و امور اجتماعی، قوانین مربوط به قیمت گذاری، تخصیص ارز و اعتبارات تجارت خارجی، توزیع دولتی خوار و بار و کالاهای مصرفی و چند گانگی نرخهای کالا و ….. از جمله قوانینی بوده که در ارتباط مستقیم با فعالیت اقتصادی جامعه قرار دارند و به طور محسوسی

دیدگاهتان را بنویسید