پایان نامه با واژه های کلیدی قوانین و مقررات، کالاهای مصرفی، تجارت خارجی، قیمت گذاری

Five stars (5) rating with a businessman touching screen, concept about positive customer feedback and review, excellent performance

قوانین و مقررات متعدد مربوط به تعیین حدود فعالیت های بخش خصوصی، قوانین مالیاتی، قوانین کار و امور اجتماعی، قوانین مربوط به قیمت گذاری، تخصیص ارز و اعتبارات تجارت خارجی، توزیع دولتی خوار و بار و کالاهای مصرفی و چند گانگی نرخهای کالا و ….. از جمله قوانینی بوده که در ارتباط مستقیم با فعالیت اقتصادی جامعه قرار دارند و به طور محسوسی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*