پایان نامه ارشد رایگان درمورد
کردن،، جهرم.، لیمو،، سنتی،

پایان نامه ارشد رایگان درمورد کردن،، جهرم.، لیمو،، سنتی،

بعد از ان استفاده از خشک کن خورشیدی و سپس سنتی به منظور خشک کردن لیمو می باشد. اما از طرفی استفاده از آون به دلیل مصرف برق و انرژی احتمالاً مقرون به صرفه نمی باشد که نیاز به بررسی های دقیق تری دارد اما از نظر کیفیت محصول مقرون به صرفه می باشد.
کلید واژه: خشک کردن، آون، خورشیدی، سنتی، لیمو، جهرم.
فصل اول
کلیات

دیدگاهتان را بنویسید