منابع پایان نامه ارشد درمورد
خون،، شود.هم، و۱۶ام، حاملگی

منابع پایان نامه ارشد درمورد خون،، شود.هم، و۱۶ام، حاملگی

قلبی- مادرزادی ،اختلالات اندام،توموراستخوان خاجی- دنبالچه ای ،کیست گردنی، امفالوسل ،گاستروشزی و هیدروپس
کشیدن مایع آمنیوتیک از طریق دیوارهی شکم در دوران بارداری برای اهداف تشخیصی برای تعیین زمان زایمان یا تعیین زمان تزریق خون، به طور فراوانی انجام می شود.هم چنین برای بررسی های ژنتیکی،بین هفتهی ۱۵ام و۱۶ام حاملگی انجام می شود که

دیدگاهتان را بنویسید