مقاله رایگان درمورد پیشگیری اجتماعی

می گیرند. معمولاً با یک دیدگاه واقع بینانه ، حداقل نقش و وظایف پلیس عبارت است از :
حفظ نظم ، جلوگیری از وقوع جرم ، مأموریتهای محیطی و ترافیکی ، مساعدت و همکاری در شرایط اضطراری و حوادث غیر مترقبه ، ممانعت از جرم مصالحه و حل و فصل اختلافات در بسیاری از کشورها به پلیس مأموریتهای مختلفی اعم از نظارتی یا اداری محول می گردد بدین علت که تصور می شود با نقش وظیفه عمومی آنان سنخیت دارد البته در سال های اخیر تأکید بیشتری بر عنصر « خدمات رسانی » نسبت به عنصر «قوه قهریه » در نقش و وظیفه پلیس شده است لذا امروزه سیاست پلیس در مبارزه با جرم حتی به هنگام استفاده از نیروی قهریه فرد ، استفاده از آن مقدار نیرویی است که برای انجام وظیفه قانونی اش ضروری می باشد پلیس سعی می کند تا در مواجهه با خشونت و آشوب حرفه ای ، آرام و خویشتن دار بوده و بدون ترس یا جانبداری یا لطمه زدن به حقوق دیگران ، عمل نماید پلیس در صدد آن است تا ترس و هراس مردم را کاهش داده و تا آنجاکه ممکن است اولویت های آنها را در رفتار خود منعکس نماید و با نشان دادن تمایل به تغییر، به انتقادات سازنده پاسخ مثبت دهد البته اینکه تصویر جدی پلیس ، معرفی واقع بینانه ترس از آنچه پلیس واقعاً و عملاً انجام می دهد می باشد یا خیر ، نیز موضوعی قابل بحث می باشد. پلیس غالباً تنها سازمانی است که بصورت بیست و چهار ساعته آماده پاسخگویی به نیاز مندی شهروندان می باشد لذا پلیس به بسیاری از موارد از جمله مواد مخدر ، مشروبات الکی ، منازعات خانوادگی ، درگیری های خیابانی ، نقض مقررات راهنمایی و رانندگی و حوادث و اتفاقات جنایی می پردازد بطور کلی آنچه که در اولویت پلیس قرار می گیرد و سعی در انجام آن دارد و شهروندان جامعه نیز فکر می کنند که باید پلیس به این وظیفه اصلی اش عمل کند حفظ امنیت و آرامش است در حقیقت پلیس زمانی جایگاه خود را در میان مردم پیدا می کند در استقرار امنیت به ویژه امنیت روانی ، که در فصول آتی به آن می پردازیم ، نهایت تلاش خود را بنماید و این موضوع سهل و ساده نمی باشد و در راه دستیابی به آن مشکلات و موانع زیادی بر سر راه می باشد. موضوعات یا مشکلات حقوقی و اخلاقی مرتبط با حفظ امنیت عمومی و عدالت و انصاف ، با استفاده زیاد و فوق العاده پلیس از اختیارات و آزادی عمل خود و اسرار برحفظ آرامش ایجاد می گردد اینکه عدالت به خوبی توسط پلیس که همانند یک دستگاه خودکار قانونی عمل می کند ، حاصل گردیده است ، جای تردید دارد موقعیتهای پلیس غالباً پیچیده و مبهم می باشند قانون نیز در خصوص نحوه عمل پلیس در بسیاری از این موقعیتها ساکت می باشد و پلیس نیز نیرو و منابع لازم برای دستگیری و اقدام برعلیه کسانی که مبادرت به نقض قوانین نموده و با پلیس رودرو می شوند ، در اختیار ندارد حتی اگر قرار بود نیروهای پلیس مبادرت به چنین اقدامی نمایند ، تمامی نیرو و امکانات پلیس به سرعت مصرف می شد و از بین می رفت هر چند طبیعی است که با افزایش جرم ، تماسها و در خواست های به عمل آمده از سوی جامعه نیز بطور پیوسته افزایش می یابد ، لذا با توجه به اینکه هزینه ها و مخارج عمومی ، تحت کنترل و نظارت دقیق قرار می گیرد نیروهای پلیس نیز مجبور خواهند بود فعالیت های خود را اولویت بندی نمایند. تقاضا و درخواست برای دریافت نیرو و امکانات اضافی در تمامی حوزه های اصلی عملیات پلیسی و انتظامی ، نظیر گشت زنی ، بازجویی ، تحقیقات و امور مربوط به آمد و شد ( ترافیک ) وجود دارد و تا زمانی که نظر و عقیده مصرف کننده ( جامعه ) مهم و تعیین کننده می باشد فشار زیادی برای توجه بیشتر و دقیق تر به آنچه مردم از پلیس توقع دارند براین نیرو اعمال می گردد . مأموران پلیس بنابر دلایل مختلف تحت فشار و تنش های گوناگونی قرار دارند که اگر این موارد به صورت های مختلف در ابعاد جسمی ، روحی و روانی آنان اثر گذارده و زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی آنان را دچار التهاب و مشکلاتی می نماید. در جوامع مدرن امروزی ، سازمان پلیس نه تنها به عنوان ساز و کار کنترل اجتماعی ، بلکه به عنوان یک بنگاه خدماتی نیز در نظر گرفته می شود که وظیفه آن تسهیل شرایط زیست اجتماعی به منظور ایجاد احساس امنیت در جامعه می باشد و در این راستا ، سازمان پلیس خدماتی ارائه می دهد تا ضمن پیشگیری از وقوع جرم با جرایم ارتکاب یافته و عوامل آن مقابله نماید .
گفتار نخست : تعریف پیشگیری :

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعاریف متعددی از سوی نظریه پردازان حوزه پیشگیری به عمل آمده است که می توان آنها را به دو بعد عام وخاص تقسیم کرد .در تعریف عام ازپیشگیری هر رفتاری که منجر به جلوگیری از وقوع جرم گردد پیشگیری تلقی میشود به عنوان مثال اگر دولت در تأمین مسکن جوانان واشتغال زایی در جامعه اهتمام ورزد این حرکت دولت به عنوان یک حرکت پیشگیرانه محسوب میشود چرا که با کاهش برخی مشکلات در جامعه بسیاری از عوامل وقوع جرم نیز از بین می روند وهمین امر یعنی پیشگیری از بروز رفتار های نابهنجار. در پیشگیری عام اقدامات کیفری نیز می توانند امری پیشگیرانه تلقی شوند و با سرکوب رفتارهای نابهنجار بطور کلی از تکرار جرم پیشگیری نمایند .اما در تعریف خاص از پیشگیری اقدامات غیر کیفری مورد توجه می باشد که برای کاهش نرخ جرم ومحدود نمودن امکان وقوع جرم بکار می روند .
در تعریف پروفسور ریموند گسن « مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاسی جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا دشوار نمودن یا احتمال وقوع آن را پایین آوردن است بدون اینکه به تهدید یا کیفر اجرای آن متوسل شوند » .
دکتر محمد علی اردبیلی معتقد است : « پیشگیری فرایند عقلی است که تجربه، درستی یا نادرستی آن را اعیان می کند. در واقع پیشرفت و کمال سیاست پیشگیری در گرو تجدیدنظر دائمی شیوه ها و راهکارهایی است که در تامین هدف های پیشگیری بکار می رود. در سیاست های پیشگیری آزمایش و خطا سهم مهمی دارد. زیرا پیشگیری همواره بر نوعی شناخت از علل و زمینه های پیدایی واقعه استوار است و چون داده های جرم شناسی و تحقیقات در قلمرو بزهکاری هنوز علل موثر رفتارهای غیر قانونی را معلوم نکرده است عمل گرایی وجه غالب سیاست های امروزین پیشگیری است ».
دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی پیشگیری را شاخه ای از جرم شناسی کاربردی دانسته و از آن تعبیر به « حقوق پیشگیری » می نماید .
گفتار دوم : انواع پیشگیری از جرم

تقسیمات متعددی از پیشگیری به عمل آمده که به برخی از مهمترین آنها بطور خیلی مختصر اشاره می گردد.
الف ) پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری :
در پیشگیری کیفری که از وظایف قوه قضائیه می باشد هدف جلوگیری از وقوع جرم یا کاهش دادن نرخ جرم از طریق تدابیر و اقداماتی است که ماهیت کیفری دارند و مخاطب آن عمدتاً مجرمان می باشند. اما پیشگیری غیر کیفری شامل تدابیر و اقداماتی است که ماهیت غیر کیفری دارند و معمولاً به منظور پشگیری از وقوع جرم انجام می شود و نه برای پیشگیری از تکرار جرم .
ب ) پیشگیری عمومی و پیشگیری خصوصی از جرم :
در پیشگیری عمومی از جرم علل و عوامل عمومی جرم بطور کلی مورد مطالعه قرار می گیرد اما در پیشگیری خصوصی از جرم اقدامات خاصی به منظور جلوگیری از وقوع برخی جرائم خاص انجام می پذیرد .
ج ) پیشگیری ابتدائی ، ثانویه و ثالث :
این نوع مدل پیشگیری نخستین بار در سال 1967 با الهام از مدل پزشکی وارد بحث های جرم شناسی گردید. پیشگیری اولیه شامل اقداماتی است که کل جمعیت را در بر می گیرد و قبل از بروز مشکل و وقوع جرم انجام می پذیرد. پیشگیری ثانویه شامل اقدام هایی می شود که در مورد یک گروه خاص در معرض خطر انجام می پذیرد. و پیشگیری ثالث شامل اقداماتی است که پس از بروز مشکل و برای جلوگیری از شدت یافتن وضعیت پیش آمده و بازپروری افرادی که دارای اختلال می باشند صورت می پذیرد .

د ) پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی :
پیشگیری فعال شامل تدابیر اقداماتی است که بصورت ریشه ای با علل وقوع جرم در جامعه به مبارزه می پردازد و با شناخت عوامل مؤثر در وقوع جرم سعی در حذف آنها را دارد .
اما پیشگیری انفعالی شامل مجموعه تدابیر و اقداماتی می شود که درآستانه وقوع جرم و در موقعیت های جرم زا ، با استفاده از نیروی بازدارنده پلیسی به اجرا در می آیند .
ه ) پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی :
در پیشگیری اجتماعی علل و عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع جرم مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند تا با شناخت آنها و درک صحیحی از وضعیت محیط اجتماعی به مبارزه ریشه ایی با جرم پرداخته شود. اما در پیشگیری وضعی یا موقعیتی عمدتاً وضعیت ماقبل بزهکاری مورد بررسی قرار می گیرد تا با تغییر و ایجاد موانعی در آخرین مرحله ی قبل از وقوع جرم از به فعلیت رسیدن بزهکاری جلوگیری به عمل آید .
پس از مروری بر انواع پیشگیری از جرم ، موضوع بحث ما در این نوشتار، جایگاه پلیس در پیشگیری از جرم می باشد. به عبارتی سئوال اصلی این است که پلیس با چه نوع مدل پیشگیری می تواند از وقوع جرم جلوگیری نماید. آیا اساساً پلیس می تواند در برقراری امنیت و آسایش عمومی بدون توسل به اقدامات قهری و سرکوب و با استفاده از روش های غیر کیفری به پیشگیری از جرم بپردازد . معمولاً در بحث پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی و انفعالی به ذهن متبادر می شود چرا که ما معمولاً پلیس را در قالب این نوع پیشگیری در جامعه مشاهده نموده ایم. لذا با توجه به سیاست مشارکتی در برقراری امنیت اجتماعی و نظم عمومی که قبلاً به آن پرداختیم آیا امکان پیشگیری اجتماعی توسط پلیس جهت مقابله ریشه ایی و اساسی با جرم و ناهنجاری های اجتماعی وجود دارد؟ برای اجرای پیشگیری اجتماعی، پلیس باید به چه روش هایی متوسل شود ؟ آیا پیشگیری اجتماعی و فعال توسط پلیس می تواند مؤثرتر از پیشگیری وضعی و انفعالی باشد ؟ آیا پلیس به تنهایی می تواند در امر پیشگیری اجتماعی از جرم موفق عمل نماید یا نیازمند برقراری تعامل مناسب و منطقی با سایر ارکان جامعه می باشد ؟ پاسخ به سئوالات فوق موضوع بحث ما را در این فصل تشکیل می دهد .
گفتار سوم : جایگاه پیشگیری در علوم جرم شناسی :
علوم جنایی بر حسب موضوع، روش و هدف آنها به چهار شاخه اصلی تقسیم می شوند :
الف ) علوم حقوقی محض
ب) علوم جنایی ( اثباتی )
ج ) فلسفه کیفری
د ) سیاست جنایی
علوم اثباتی خود به دو شاخه جرم یابی و تفسیری تقسیم می شود. علوم تفسیری خود در دو دسته جرم شناسی و کیفر شناسی دسته بندی می شوند و جرم شناسی دارای دو بخش نظری و کاربردی است. در جرم شناسی نظری، مطالعه بر روی نظریه ها وعلل وعوامل وقوع جرم صورت می گیرد و در جرم شناسی کاربردی روش ها و ابزارهای علمی مبارزه با جرم مورد بررسی قرار می گیرد. جرم شناسی کاربردی بر حسب موضوع خاص آن به سه شاخه تقسیم می شود :
الف ) جرم شناسی حقوقی، که به مطالعه و بررسی قوانین ونهادهای کیفری می پردازد .
ب ) جرم شناسی بالینی ( اصلاح و درمان )، که به مطالعه ی فردی بزهکار می پردازد تا از تکرار جرم او در آینده جلوگیری نماید .
ج ) جرم شناسی پیشگیری، در این رشته از جرم شناسی هدف، بررسی علمی راهکارهای
غیرکیفری به منظور متوقف ساختن جرم قبل از وقوع آن است .
مبحث چهارم : ویژگی های پلیس پیشگیری :
امروزه مسئولین نیروی انتظامی براین باورند که شدت عمل کیفری و سیاست های سخت گیرانه در کاهش نرخ جرم