دانلود پایان نامه با موضوع
بهزیستی روانشناختی، دانشجویان

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، دانشجویان

اسکولار،۱۹۹۹) که وجود سطح تنش پایین هم موجب استفاده مناسب از مهارتهای شناختی و افزایش آرامش روانی در برخورد با مشکل میشود و در نتیجه رضایت بیشتری را برای فرد فراهم میسازد و در نتیجه باعث افزایش بهزیستی روانشناختی در افراد میگردد.
این پژوهش با هدف قرار دادن جامعه دانشجویان، قشری که استرسهای زیادی را تحمل میکنند،که در پژوهشهای

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پایان نامه ارشد دربارهبهره بردار، جبران خسارت، شخص ثالث

پاسخ دهید