راه هایی واسه کنترل خشم؛ چه جوری نگذاریم خشم ما رو کنترل کنه 

No Comments

همه ما بعضی وقتا عصبانی میشیم. اما اگه خودمون رو کنترل نکنیم، این عصبانیت می تونه رابطه ما با بقیه یا راه شغلی مون رو نابود کنه. اما واسه کنترل خشم چیکار باید کرد؟ چه جوری اجازه ندیم... ادامه

راهکارهایی که شما رو از عصبانی شدن هنگام رانندگی باز می داره

No Comments

عصبانیت و رانندگی ترکیب خطرناکیه که می تونه نتایج تأسف باری به دنبال داشته باشه. بیشتر افرادی که پشت فرمون خودرو قرار می گیرن نسبت به تکنیکای رانندگی خود اطمینان دارن. ولی این رو نمی... ادامه