دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد ضابطان دادگستری

No Comments

از مفعول جرم یعنی آنکه جرمی درباره او انجام می‌پذیرد، وی ممکن است انسان باشد مثل جرائم از قبیل قتل وایراد ضرب وممکن است شخصیت حقوقی باشد مثل جرائم علیه امنیت کشور یا کلاهبرداری نسبت... ادامه

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد ضابطان دادگستری

No Comments

شاکی است.هم اکنون با تاسیس دوباره دادسراها تعقیب جرائم بر عهده دادستان است.به عبارت دیگر لزوم ارائه شکایت از سوی شاکی خصوصی برای به جریان افتادن تعقیب کیفری اصل است و خلاف آن نیازمند... ادامه