دانلود پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

الشرط، و هو ثابت لمن شرطاه‏، سواء کان أحدهما أو هما معا أو أجنبیا أو لأحدهما معه‏ ".373 محقق حلی (ره) نیز همین نظر را دارند و می فرماید: "…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

دانلود پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، شرط ضمن عقد، طلاق

هردو حرام است مگر در " سبق و رمایه " که همه فقهاء به صحت آن حکم نموده اند.367 " سبق " معامله ای است که بر مسابقه دادن اسب…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، شرط ضمن عقد، طلاق

دانلود پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، طلاق، اکل مال به باطل

باشد، این است که به خاطر شباهتی که با قمار دارد، آن را نوعی قمار دانسته و در نتیجه با توجه به حرمت قمار، بیمه عمر نیز حرام خواهد بود.…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، طلاق، اکل مال به باطل

دانلود پایان نامه ارشد درباره طلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

إذا علق الوکاله بصفه مثل أن یقول: إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وکلتک فی البیع فإن ذلک لا یصح، لأنه لا دلیل علیه "310 و البته با…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد درباره طلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

دانلود پایان نامه ارشد درباره نکاح و طلاق، طلاق

نیز همین نظر را دارد و می فرماید: " و قد علمت أن الغرر المنفی هو الاختلاف الذی لا یتسامح به عرفا و عاده "297 بنابراین مجهولی که از نظر…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد درباره نکاح و طلاق، طلاق

دانلود پایان نامه ارشد درباره عقد نکاح

بیمه ای تعیین می شود، احتمالی است و چه بسا تحقق نیابد و در نتیجه بیمه گذار طبق قرارداد خود با بیمه گر، مستحق دریافت سرمایه بیمه ای نبوده و…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد درباره عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد درباره اصل برائت، طلاق، صحت معامله

جریان داشته ولی تعبدی نبوده که حتماً شارع اشاره کند که فلان معامله صحیح است یا فاسد، بلکه شارع هر عقد و قراردادی که بین دو نفر صورت می گیرد…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد درباره اصل برائت، طلاق، صحت معامله

دانلود پایان نامه ارشد درباره نفقه، شخص ثالث، ضمن عقد

قراردادی به نوعی به " بیمه عمر " شباهت دارد و به همین جهت عده ای از حقوقدانان و نویسندگان حقوقی، بیمه عمر را با حق عمری یا نفقه مادام…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد درباره نفقه، شخص ثالث، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد درباره بهره بردار، جبران خسارت، شخص ثالث

کرده است.206. نظر مشهور این است که مضاربه ، عقدی جایز برای هر دو طرف است207، همچنان که در بسیاری از کتاب ها مانند غنیه208 و الوسیله209 آمده است. از…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد درباره بهره بردار، جبران خسارت، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد درباره عقد جعاله، عقد اجاره، کارشناسان

جمله عقود جایز دانست.182 اشکال دیگر این انطباق، این است که هبه از جمله عقودی است که به منظور تملیک مجانی مال منعقد می شود و قصد واهب در عقد…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد درباره عقد جعاله، عقد اجاره، کارشناسان