تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین- قسمت ۱۵

خوبست ایمان و اخلاص ابوطالب را از نزدیکان بی غرض او بپرسیم. زیرا اهل خانه به درون خانه و آنچه در آن می گذرد داناترند. [۱۵۹]وقتی علی خبر مرگ ابوطالب را…

ادامه خواندن تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین- قسمت ۱۵

تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین- قسمت ۱۵

خوبست ایمان و اخلاص ابوطالب را از نزدیکان بی غرض او بپرسیم. زیرا اهل خانه به درون خانه و آنچه در آن می گذرد داناترند. [۱۵۹]وقتی علی خبر مرگ ابوطالب را…

ادامه خواندن تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین- قسمت ۱۵