مقاله علمی با منبع : بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۵

ب-مهر السنه(مهر محمدی):مهری است که حضرت محمد(ص) برای حضرت فاطمه(س) تعیین کردند و آن عبارت از ۲۶۲ مثقال و نیم پول نقره مسکوک بوده است.( مدرس اسفه، ۱۳۸۶، ۳۸)ج- مهرالمثل:ممکن…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۵

سامانه پژوهشی – بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۶

۳- ادلهای که دلالت دارد نمائات به وجود آمده بین عقد و طلاق برای زن است، مستلزم این معنی است که مهر با عقد به ملکیت زن درمیآید؛ زیرا مالکیت…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۶