تحقیق رایگان درمورد سرعت پردازش، قابلیت اطمینان، اجرای برنامه، مطالعه موردی

دسامبر 29, 2018 حمیدی 0

کلاستر2:34:172:35:192:38:242:29:0861:48:251:49:161:48:211:47:38121:37:221:38:091:37:311:36:25181:33:081:32:581:33:501:32:35241:41:071:41:151:45:091:36:56302:18:072:17:082:19:372:17:3736 شکل ‏49: تاثیر تعداد Map Task های مختلف بر زمان پردازش در روش دوم• تحلیل: تعداد Map Taskهایی که هر ماشین می تواند بطور […]

تحقیق رایگان درمورد سرعت پردازش، منابع محدود

دسامبر 29, 2018 حمیدی 0

GB23:40:423:44:243:54:173:46:2836 MB50 GB22:30:452:31:412:31:542:31:2746 MB50 GB21:51:091:51:121:50:491:51:0356 MB50 GB21:39:341:40:391:38:131:39:2966 MB50 GB21:34:101:33:541:34:481:34:1776 MB50 GB21:21:081:16:591:23:051:20:2486 MB50 GB21:07:261:05:561:06:521:06:4596 MB50 GB21:07:221:03:251:03:121:04:40106 MB50 GB20:55:330:54:230:55:250:55:07116 MB50 GB20:49:440:49:260:49:540:49:41126 MB50 GB20:53:130:46:380:44:250:48:05136 MB50 GB20:43:400:44:350:43:380:43:58146 MB50 GB20:46:020:45:150:45:290:45:35156 […]

دانلود پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، بازار سهام، توسعه بازار، بازار کالا

دسامبر 29, 2018 حمیدی 0

………… 55 نمودار 4-7 : نمودار فراوانی گویه 7 …………………………………………………………… 56 نمودار 4-8 : نمودار فراوانی گویه 8 …………………………………………………………… 57 نمودار 4-9 : نمودار فراوانی […]

پایان نامه با کلمات کلیدی گزینشی، تیم، 7,75، تسهیم

دسامبر 29, 2018 حمیدی 0

ی عملکرد0/2740/3090/1050/8177,752/31*0/177تسهیم اطلاعات -0/0830/108-0/152-0/903 استخدام گزینشی 0/900/0650/1831/31 پرداخت بالا -0/1020/142-0/112-0/841 کاهش در تفاوت شان -0/2500/395-0/091-0/696 آموزش گسترده 0/0900/0810/1631/21 تیم های خودگردان 0/1810/0830/2731/95* امنیت استخدامیتعهد سازمانی-.549.530-.127-1.0277,753/41**0/241تسهیم […]