دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر «خاطره های پراکنده» …

دانشکدهی علوم انسانیپایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیعنوان:بررسی گونهی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطرههای پراکنده» و «دو دنیا» از گلی ترقیاستاد راهنما:دکتر ناصر رحیمیاستاد مشاور:دکتر…

ادامه خواندن دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر «خاطره های پراکنده» …

بررسی اندشه های کلامی در دیوان جامی

دانشگاه یزددانشکده زبان و ادبیاتپایان‌نامهبرای دریافت درجه کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسیبررسی اندیشههای کلامی در دیوان جامیاستاد راهنمادکتر محمّد خدادادیاستاد مشاوردکتر مهدی ملک ثابتپژوهش و نگارشاسماء زارکوئی پوراسفند۹۳تقدیم بهخدایی که…

ادامه خواندن بررسی اندشه های کلامی در دیوان جامی

مقاله علمی با منبع : تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب …

دانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی مدیریتپایان‌نامهجهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته مدیریت فناوری اطلاعاتعنوانتحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب …

شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن

شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید. چکیدهامروزه تحولات جدید اقتصاد جهانی از جمله نوسان…

ادامه خواندن شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن

تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش …

دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقگروه : مدیریت دولتی" M.A" پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش : منابع انسانیعنوان :تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتداییاداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشکاستاد…

ادامه خواندن تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش …

پایان نامه تکمیل اولیه

 دانشگاه آزاد واحد رشتدانشکده علوم انسانیپایان نامه جهت اخذ مدرک دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحولعنوان:بررسی تاثیر ترکیب تنوع تیم مدیران عالی بر ایجاد تغییر استراتژیک(مطالعه موردی شرکتهای صنایع…

ادامه خواندن پایان نامه تکمیل اولیه

اعتراض در شعر فروغ۹۱

بسم الله الرحمن الرحیمدانشگاه آزاد اسلامیواحد ارسنجاندانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه تحصیلات تکمیلیرشته: زبان و ادبیات فارسی(M.A.)پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدعنوان:اعتراض در شعر فروغاستاد راهنما:دکتر صادق فلاحیاستاد مشاور:دکتر…

ادامه خواندن اعتراض در شعر فروغ۹۱