پایان نامه رهن دریایی//قابلیت رهن کرایه‌ی باربری
Business Arrow Graph on abstract blue background

پایان نامه رهن دریایی//قابلیت رهن کرایه‌ی باربری

قابلیت رهن کرایه‌ی باربری پیش از پرداختن به موضوع قابلیت رهن کرایه‌ی باربری، مناسب است در ابتدا تعریفی از رهن دین که در میان فقهای امامیه مطرح است، ارائه شود.…

ادامه خواندن
پایان نامه حقوق دریاها/:کنوانسیون‌هایی مرتبط با بنادر و دریانوردی
Arrow sign on The road in the countryside. Rural scene in Thailand.

پایان نامه حقوق دریاها/:کنوانسیون‌هایی مرتبط با بنادر و دریانوردی

کنوانسیون‌هایی که سازمان بنادر و دریانوردی به آن‌ها پیوسته و اقدامات اجرایی انجام‌گرفته 3-7-1 عهدنامه‌هاي مصوب عهدنامه‌هايي كه تحت حمايت سازمان بين‌المللي دريانوردي تصويب مي‌شوند يا مسئوليتشان بر عهده آن…

ادامه خواندن
پایان نامه درباره هوش اخلاقي/:افزایش تعهد سازمانی
Abstract 3D Geometric, Polygonal, Triangle pattern

پایان نامه درباره هوش اخلاقي/:افزایش تعهد سازمانی

راهکارهای مؤثر در افزایش تعهد سازمانی تعهد سازمانی از جمله متغیرهای مهم سازمانی است که باید مورد توجه قرار گرفته و به جهت توسعه و فرهنگ سازی آن در سازمان‌ها…

ادامه خواندن
پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/تعریف مالکیت
Green plant grows up in arrow shape in hand over white background. Concept business image

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/تعریف مالکیت

تعریف مالکیت در زبان فارسی با افزودن «یای مشدد» و «ت» یا همان «یت» به آخر برخی کلمات عربی مصدر جعلی ساخته می‌شود. مثل: تابع-تابعیت، مظلوم-مظلومیت. بنابراین «مالکیت» را باید…

ادامه خواندن
هويت بخشي به مجتمع مسكوني:-پایان نامه مجتمع زیستی
Circular economy concept. Two hands assembling arrow infinity recycling symbol of jigsaw puzzle pieces, on city buildings doodles background.

هويت بخشي به مجتمع مسكوني:-پایان نامه مجتمع زیستی

معیارهای هويت بخشي به مجتمع های مسكوني طبق پايگاه نظري دراين متن هويت را امري عجين با زندگي روزمرة انسان‌ها مي‌دانیم كه به واسطة تشخيص در اثر انطباق يك عينيت…

ادامه خواندن
امضاهای دستی و الکترونیکی/:پایان نامه آثار حقوقی امضا
The profile of a woman's head, a New York City skyline double exposed with the image. A conceptual depiction of smart cities, and the people who shape them.

امضاهای دستی و الکترونیکی/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

- برخی از خواص مهم امضاهای دستی شایان ذکر است که کاغذ به عنوان حامل اطلاعات مهم جای خود را کم کم به دیگر راههای تبادل اطلاعات می دهد. در…

ادامه خواندن
مفاهیم بازاریابی خدمات :پایان نامه درمورد بازاریابی حسی
Blue modern material design, abstract widescreen background

مفاهیم بازاریابی خدمات :پایان نامه درمورد بازاریابی حسی

چشم انداز زمانی[1]: چشم اندازهای زمانی یک سری ویژگی های موقعیتی هستند که با تاثیر زمان بر رفتار مصرف کنندگان ارتباط دارند .زمان به عنوان یک عامل موقعیتی می تواند…

ادامه خواندن
پایان نامه حاکمیت شرکتی/: تغییرات نقش هیئت مدیره
Deep Learning and Machine Artificial Intelligence Concept

پایان نامه حاکمیت شرکتی/: تغییرات نقش هیئت مدیره

روند تغییرات نقش هیئت مدیره حقايق حاكي از آن است كه در شركتها، مديران بيشتر دنبال منافع خود بوده اند تا منافع ذي‌نفعان. براي حل اين مشكل، دو راه حل…

ادامه خواندن
پایان نامه تعدیل قيمت سهام/عوامل سیاسی و قيمت سهام
Arrows point the way inside of a city parking structure.

پایان نامه تعدیل قيمت سهام/عوامل سیاسی و قيمت سهام

-  عوامل بیرونی اگر انتظار رود که اقتصاد کشور دارای رشد معقول و مناسبی برای مدت نسبتاً " طولانی خواهد بود طبعاً" قیمت سهام تحت تأثیر قرارگرفته و افزایش خواهد…

ادامه خواندن
بستن منو