راهکارهایی واسه رفع بی عدالتی جنسیتی و زمینه سازی حضور بیشتر در جامعه "

راهکارهایی واسه رفع بی عدالتی جنسیتی و زمینه سازی حضور بیشتر در جامعه "

جای تاسفه که در این عصر و درکشوری بااین گذشته فرهنگی هنوز باید از بحث تساوی حقوق زن و مرد سخن به بین آوریم.ازآنطرف نباید فراموش شه افسوس بزرگتر رو زمانی باید خورد که نه تنها در مقام بحث راجبه چگونگی رفع بی عدالتی جنسیتی بحث نکنیم کخ حتی موجودیت این بی عدالتی رو رد و اونو از ریشه بی هستی بدونیم!

در هر صورت باید دید چاره چیه؟!

در اول باید یادآور شد که صمیمانه جای تشکر و سپاس از آدما و تیمایی که این قبَیل مسائل رو در سطح عموم چامعه و نه فقط خواص!مطرح می کنن و خواسته جاره اندیشی و به اصطلاح #التماس_تفکر رو از خود مردم میطلبند پرقدرت برجای خود باقیه.

واسه خودداری از طولانی کردن،تنها قدمهای اساسی رو متذکرشده چراکه باقی قدما در گرُو ورداشته شدن این موارد هستن .

اولین قدم ” آموزش در کنار ”

بی شک اولین قدم بحث آموزش وه.

تابوشکنی دراین زمینه که زنان هم مثل مردها توانایی راهبری پستهای مدیریتی رو دارا هستن،نیاز به گسترش و گسترش این باور در سطح عموم جامعه رو میطلبد که این مقصود بی آموزش و تبلیبغات گسترده درسانهای عمومی کاریه بسی سخت و بیتعارف باطل..!

وقتی بستر فراهم نیس تا پذیرشی از طرف جامعه صورت پذیرد،حقیقتا انتظار #رفع_تبعیض_جنسیتی رو داشتن خیالی بیش نیس؟!!

باید قبول کنیم که تحقق این به شرط اینه که اکثریت جامعه دید پوسیده خودرا نسبت به زنان عوض کنه ،بفهمد که زنان نه تنها می تونن مثل مردها به مدیریت در سطح کلان بدن که چه بسا دربسیاری از نمونه های موجود در دنیا اینکار رو بهتر از مردها هم می تونن بکنن.

دومین قدم

” حضور موثر مردها در کنار زنان ”

دومین قدم در بحث زمینه سازی واسه حضور بیشتر بانوان اینست که روزی باید بر ذبح این #تفکر_مسموم که دردفاع از حقوق زنان ،فقط و فقط خود زنان مسئولند و مردها رو در این بخش هییچ وظیفه ای نیس ، کمر ببندیم!

بدیهیه در جامعه ای که تقریبا تموم مشاغل تاثیرگذاردر اختیارمردانه نمیتوان تنها به خواست و حرکت بانوان تکیه کرد،تموم مسئولیت رو بردوش اونا گذاشت.

زنانی که در خیلی از موارد به صدهادلیل حتی باحقوق خود آشنا نیستن چه رسدبه اینکه بخوان درمقام دفاع از حقوقشان به پاخیزند..!

این قدم یکی از مهمترین گامهاییه که در انتظار ورداشته شدن هستن!

#ذبح_بی_تفاوتی وحضور موثر مردها درکنار زنان در این راه.

سومین قدم ” انعطاف در برابر اشتباه ”

زنان معصوم نیستن…!

یادآوری این مهم که زنان هم ممکنه مثل مردها در اتّخاذ بعضی تصمیمات اشتباه کنن یا دراجرای بعضی امور دچار مسائلی شن، کمک میکنه تا انعطاف بیشتری به خرج داده و فورا با یک اشتباه مادامالعمر زنان رو از به عهده گرفتن مسئولیتی محروم نکنیم و با بی انصافی مهر ناتوانی و موفق نبودن بر پیشانی عزیزانمان نزنیم ..چراکه همه انسانیم و از پایه اگه دچار خطا نشیم دیگر نوعِ آدم حساب نمی شیم…!

بی انصافی ای که در جوامع دنیا سوم زیاد میبینیم که هیچ گونه انعطافی درباره اشتباه زنان ،به ویژه در موارد مدیریت در سطحای بزرگتر جامعه به خرج داده نمیشه و با کوچکترین خطایی در تصمیم گیری ،نه فقط خود اون شخص که تموم زنان رو محکوم به موفق نبودن می کنن !

خطایی که شاید اگه به وسیله یک مدیر مرد صورت میگرفت ،هزاران توجیه و بهونه وجود داشت تا نه تنها محکوم نشه بلکه حق رو به اون هدیه کنن !و در کمال آرامش بگن که هرکی دیگری هم بود ممکن بود دچار اون اشتباه شه..!

امیده که با گسترش این جور مباحث روزی شاهد تساوی حقوق زن و مرد به معنای واقعی باشیم

ارادتمند

دیدگاهتان را بنویسید