دانلود پایان نامه ارشد درباره
شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق
Abstract lines background - 3d rendered multicolored image. Many line with selective focus. Art poster. Digitally generated. Horizontal. Abstract shapes design pattern.

دانلود پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

الشرط، و هو ثابت لمن شرطاه‏، سواء کان أحدهما أو هما معا أو أجنبیا أو لأحدهما معه‏ ".373 محقق حلی (ره) نیز همین نظر را دارند و می فرماید: "…

ادامه خواندن
دانلود پایان نامه ارشد درباره
اصل برائت، طلاق، صحت معامله
۳d rendering of a robotic arm with fingers half-curled and the index finger pointing out. Unexpected help. Assistance from technologies. Robotics intelligence.

دانلود پایان نامه ارشد درباره اصل برائت، طلاق، صحت معامله

جریان داشته ولی تعبدی نبوده که حتماً شارع اشاره کند که فلان معامله صحیح است یا فاسد، بلکه شارع هر عقد و قراردادی که بین دو نفر صورت می گیرد…

ادامه خواندن
دانلود پایان نامه ارشد درباره
نفقه، شخص ثالث، ضمن عقد
Closeup of hand typing on a laptop keyboard. There is a search white network circuit coming out

دانلود پایان نامه ارشد درباره نفقه، شخص ثالث، ضمن عقد

قراردادی به نوعی به " بیمه عمر " شباهت دارد و به همین جهت عده ای از حقوقدانان و نویسندگان حقوقی، بیمه عمر را با حق عمری یا نفقه مادام…

ادامه خواندن
دانلود پایان نامه ارشد درباره
بهره بردار، جبران خسارت، شخص ثالث
Circle arrows diagram for graph infographic presentation with steps parts options.

دانلود پایان نامه ارشد درباره بهره بردار، جبران خسارت، شخص ثالث

کرده است.206. نظر مشهور این است که مضاربه ، عقدی جایز برای هر دو طرف است207، همچنان که در بسیاری از کتاب ها مانند غنیه208 و الوسیله209 آمده است. از…

ادامه خواندن
دانلود پایان نامه ارشد درباره
نفقه، اشخاص ثالث، ضمن عقد
Business and design concept - lot of white pencils and one color pencil on pink paper background. It's symbol of leadership, teamwork, success and unique.

دانلود پایان نامه ارشد درباره نفقه، اشخاص ثالث، ضمن عقد

پردازند. آیا این عمل جایز و حلال است؟ و آیا در این کار بی اعتمادی بر خداوند و تکیه بر مخلوق در حفظ مال نیست؟ لطف نموده از علمی که…

ادامه خواندن
دانلود پایان نامه ارشد درباره
بازرگانان، طلاق، شخص ثالث
Structure of the protein molecule. Molecular model of human enzyme on a black background.

دانلود پایان نامه ارشد درباره بازرگانان، طلاق، شخص ثالث

بنابراین در ضمان تبرعی، ضامن حق ندارد از مضمون عنه چیزی مطالبه نماید و در ضمان غیر تبرعی، ضامن پس از ادای دین، حق رجوع به مضمون عنه را دارد.134…

ادامه خواندن
دانلود پایان نامه ارشد درباره
جبران خسارت، صحت معامله
Businessman using tablet analyzing sales data and economic growth graph chart. Business strategy. Abstract icon. Digital marketing.

دانلود پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، صحت معامله

که به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیرباز مورد توجه قانون گذار بوده است، قالب بیان اراده از پیش فراهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو…

ادامه خواندن
دانلود پایان نامه ارشد درباره
جهان اسلام، طلاق، مصالح مرسله
Arrow symbol on parking lot road.

دانلود پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، طلاق، مصالح مرسله

مستحدثه مورد بحث و بررسی فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته و سعی نموده اند که انطباق یا عدم انطباق قرارداد بیمه را با مبانی فقهی، تحلیل و واکاوی نمایند. محمد…

ادامه خواندن
بستن منو