دانلود پایان نامه ارشد درباره
شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق
Business and design concept - lot of white pencils and one color pencil on black background. It's symbol of leadership, teamwork, success and unique.

دانلود پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

الشرط، و هو ثابت لمن شرطاه‏، سواء کان أحدهما أو هما معا أو أجنبیا أو لأحدهما معه‏ ".373 محقق حلی (ره) نیز همین نظر را دارند و می فرماید: "…

ادامه خواندن
دانلود پایان نامه ارشد درباره
شخص ثالث، طلاق، اکل مال به باطل
Close up cropped photo of partners putting their fists together in a circle on top of the table with work stuff. Trust, friendship, unity, cooperation concept

دانلود پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، طلاق، اکل مال به باطل

باشد، این است که به خاطر شباهتی که با قمار دارد، آن را نوعی قمار دانسته و در نتیجه با توجه به حرمت قمار، بیمه عمر نیز حرام خواهد بود.…

ادامه خواندن
دانلود پایان نامه ارشد درباره
عقد نکاح
Five stars (5) rating with a businessman touching screen, concept about positive customer feedback and review, excellent performance

دانلود پایان نامه ارشد درباره عقد نکاح

بیمه ای تعیین می شود، احتمالی است و چه بسا تحقق نیابد و در نتیجه بیمه گذار طبق قرارداد خود با بیمه گر، مستحق دریافت سرمایه بیمه ای نبوده و…

ادامه خواندن
دانلود پایان نامه ارشد درباره
جهان اسلام، طلاق، مصالح مرسله
Aerial view of empty two lane road with opposite direction arrows

دانلود پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، طلاق، مصالح مرسله

مستحدثه مورد بحث و بررسی فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته و سعی نموده اند که انطباق یا عدم انطباق قرارداد بیمه را با مبانی فقهی، تحلیل و واکاوی نمایند. محمد…

ادامه خواندن
بستن منو