۱۲ کاری که شما را انگشت نما می کند!
Businessman pointing arrow moving up growing business growth. Concept of corporate success, influencer, opinion leader, benchmark and think different

۱۲ کاری که شما را انگشت نما می کند!

اگه می خواهیدای کلاس باشین و شیک بنظر بیایید هم باید به ظاهر خود برسین و هم در رفتار خود حواستون باشه.

 

از انجام کارای زیر دوری کنین چون از شیکی و کلاس شما کم می کنه :

۱ – پوشیدن لباسای باز در سن بالا

۲ – به کار گیری لنزای رنگی با رنگای سبز و آبی غیر طبیعی

۳ – پوشیدن دامن کوتاه با پاهای چاق

۴ – کشیدن سیگار در جمعی که هیچکی سیگار نمی کشه

۵ – داشتن موهای بلند ولی بد حالت

۶ – هماهنگ کردن رنگ از مغز سر تا نوک پا

۷ – با صدای خیلی بلند حرف زدن

۸ – به کار گیری روژ لبای سفید گچی یا رنگای تند و زننده

۹ – زینت آلات زیادی به خود آویزون کردن

۱۰ – پوشیدن لباسای تنگ و چسبون با وزن بالا

۱۱ – آرایش غلیظ در روز

۱۲ – بی محلی به بقیه

چیجوری سلامت روحی خود رو افزایش بدیم؟

هدف از زندگی چیه و واسه چه هدفی باید زندگی کنین؟

بازنشر روزگار نو شیک پوشی

پاسخی بگذارید

بستن منو