۱۲ کاری که شما را انگشت نما می کند!

۱۲ کاری که شما را انگشت نما می کند!

اگه می خواهیدای کلاس باشین و شیک بنظر بیایید هم باید به ظاهر خود برسین و هم در رفتار خود حواستون باشه.

 

از انجام کارای زیر دوری کنین چون از شیکی و کلاس شما کم می کنه :

۱ – پوشیدن لباسای باز در سن بالا

۲ – به کار گیری لنزای رنگی با رنگای سبز و آبی غیر طبیعی

۳ – پوشیدن دامن کوتاه با پاهای چاق

۴ – کشیدن سیگار در جمعی که هیچکی سیگار نمی کشه

۵ – داشتن موهای بلند ولی بد حالت

۶ – هماهنگ کردن رنگ از مغز سر تا نوک پا

۷ – با صدای خیلی بلند حرف زدن

۸ – به کار گیری روژ لبای سفید گچی یا رنگای تند و زننده

۹ – زینت آلات زیادی به خود آویزون کردن

۱۰ – پوشیدن لباسای تنگ و چسبون با وزن بالا

۱۱ – آرایش غلیظ در روز

۱۲ – بی محلی به بقیه

چیجوری سلامت روحی خود رو افزایش بدیم؟

هدف از زندگی چیه و واسه چه هدفی باید زندگی کنین؟

بازنشر روزگار نو شیک پوشی

دیدگاهتان را بنویسید