یادداشت همسر شهاب حسینی در سوگ همسر شهید بابایی

یادداشت همسر شهاب حسینی در سوگ همسر شهید بابایی

همسر شهاب حسینی بازیگر سینما و تلویزیون که قبل از این در نقش شهید بابایی بازی کرده، در عزا همسر شهید بابایی یادداشت نوشت.

به گزارش مهر، پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی بازیگر سینما و تلویزیون در عزا درگذشت زنده یاد ملیحه حکمت همسر شهید بابایی یادداشتی نوشت.

یادداشت همسر شهاب حسینی در عزا همسر شهید بابایی

شهاب حسینی

در متن این نامه اومده: «در فرهنگ ما، آسمون مفهومی عالی داره. اونا که بر فراز معنی آسمون، معنی عالی پیدا کردن از هر اون چه زمینی و پست بود گسستند.

تو یه مدت که به واسطه تولید سریال شهید بابایی با زوایای مخفی و رو شخصیت اون بزرگوار آشنا شدیم، پی به اهمیت فوق العاده زنی بردم که به عنوان همسر و همراه، نقشی غیرقابل رد در حرکت عالی عباس بابایی داشت.

خبر عروج ملکوتی خانوم ملیحه حکمت به آسمون و عزیمتش پیش پروردگار، یادآور اون خاطرات فراموش نشدنی از این اسوه مقاومت و صبر بود.

روانش خوشحال و یادش گرامی باد

پریچهر قنبری

بازیگران خواننده ایرونی رو بشناسین

گریم باحال شهاب حسینی در سرزمین قدیمی+عکس

noindex خبرگزاری مهر شهاب حسینی

دیدگاهتان را بنویسید