چهارده ویژگی مدیران اثربخش
Three magnifiers against yellow background

چهارده ویژگی مدیران اثربخش

ویژگیهای مدیران اثربخش :
توتینگهام مهمترین خصوصیات مدیران شایسته و کار آمد را به شرح زیر خلاصه نموده است :
1-مدیران شایسته دارای بینش قوی هستند یا به عبارت دیگر ورای هرچیز آشکار و واضح را به خوبی می بینند، زیرا که بینش عمیق انسان، قضاوت یا داوری او را بهبود می بخشد.
2-به تفاوتهای فردی احترام می گذارند یعنی شرایط ابهام آمیز گوناگونی را تحمل می کنند.
3-فرایند نوآوری و خلاقیت را درک می نمایند، زیرا که اندیشه ها و تفکرات مداوم دارند و همواره به یک صورت نخواهند بود.
4-دارای اطلاعات و دانش تخصصی هستند، یعنی دارای پیشینه تجربی و قدرت تصور می باشند.
5-کاملا”می دانند که چگونه به سخنان دیگران گوش بدهند، سوال طرح کنند و یا به طور شفاهی با دیگران  ارتباط برقرار نمایند.
6- نظرات و اندیشه های سایرین را می پذیرند. قدرت و اختیار خود را تفویض می کنند و برای دیگران اعتبار و شخصیت قایل می شوند.
7- دست به مخاطرات حساب شده می زنند و هیچگاه به وضع موجود راضی و قانع نمی شوند.
8- توانایی آن را دارند که مسئولیت ها را به افراد لایق و کارآمد واگذار نمایند، نقاط قوت و ضعف خود و کارکنان خود را می دانند.
9- برخی اوقات پیشنهاداتی می دهند و بعضی اوقات دقیقا” کار را مشخص می کنند و به اندیشه های افراد اجازه بارور شدن می دهند.
10- اگر لازم باشد از نظرات سایرین هوشمندانه انتقاد می کنند.
11- الهام بخش دیگران هستند و بازخورد می نمایند.
12- عمق مسایل و مشکلات را شناسایی می نمایند.
13- انعطاف پذیر هستند و هنر آزمودن احتمالات را دارند.
14- مدیریت ارشد را مرتبا” در جریان امور قرار می دهند.(توتینگهام،1374)
«صافی» اظهار نظر عده ای از دبیران در مورد نقش و شخصیت مدیر موفق را به این شرح آورده است :
1- فردی با تقوا ست و از نظر رفتاری الگو برای مدرسه است.
2- کمتر حرف می زند و بیشتر گوش می دهد.
3- از اهداف مدرسه آگاهی دارد و تمام کوشش او برای تحقق اهداف می باشد.
4- تک تک کارکنان را می شناسد و از خصوصیات آنان آگاهی دارد.
5 -هرچه می گوید خود نیز به آن عمل می کند.
6- در رهبری سازمان و برقراری روابط انسانی و ایجاد هماهنگی مهارت دارد.
7- از طرق مختلف سعی می کند در کارکنان روحیه مثبت ایجاد کند.
8- از تحقیر کارکنان به ویژه در جمع خود داری می کند.
9- فردی مبتکر،خلاق و نوآور است.
10- در کارها به تناسب نیاز ، با کارکنان مشورت می کند.
11 – در هدایت امور آموزشی و اداری از خود لیاقت نشان می دهد.
12- برای اجرای برنامه ها از وسایل و منابع موجود در درون و برون مدرسه حداکثر استفاده را می کند.(صافی،1371)
 
 
 
وظایف مدیران آموزشی :
با توجه به تعاریف و ویژگیهای مختلفی که از دیدگاههای متفاوت برای اثر بخش بودن مدیران ارائه شد یک الگوی منسجم برای سنجش اثربخشی مدیر لازم می باشد. در تحقیق حاضر آنچه که به عنوان ملاک اثربخشی در نظر گرفته شده است نحوه عملکرد مدیران نسبت به وظایف مدیریت می باشد که دکتر علاقه بند آن را در شش زمینه زیر مطرح نموده است.
1-برنامه آموزش و تدریس :
الف- هدفها
ب- روشهای تدریس
ج- محتوا و مواد درسی
د- نتایج یادگیری
هـ- نظام ارزشیابی
2- امور دانش آموزان :
الف – پذیرش
ب – ثبت نام
ج – گروه بندی کودکان
د – نگهداری آمارهای حضور و غیاب
هـ– سوابق و اطلاعات شخصی و تحصیلی دانش آموزان
د – شنا سایی و تواناییها، علایق و نیازهای کودکان و پرورش آنها
 
3- امور کارکنان آموزشی :
الف – کمک به تنظیم جدول ساعات کار
ب – تعیین دروس
ج – مشورت در اجرای آزمونها و امتحانات
د – ارزشیابی بی طرفانه و به موقع از کار آموزشی آنان
4 روابط مدرسه و اجتماع :
الف – تشکیل شوراهای آموزشی محلی
ب – انجمنهای والدین و مربیان
ج – برقراری ارتباط با موسسات فرهنگی، دینی، رسانه های گروهی، کتابخانه ها و سایر مراکز خدمات فرهنگی و اجتماعی
5 تسهیلات و تجهیزات :
الف – تهیه و تدارک ساختمان و تاسیسات مدرسه
ب – زمین بازی و ورزش
ج – آزمایشگاه
د – کتابخانه
هـ– وسایل کمک آموزشی
و – پیش بینی و تهیه و تدارکات میز و نیمکت، وسایل آموزشی، ورزشی، بهداشتی، آماده سازی ساختمان و کلاس ها، نگهداری و تعمیر تاسیسات حرارتی و تهویه، تامین امکانات آب و برق و تلفن و…
6 امور اداری و مالی :
الف – اداره و سرپرستی موثر امور گوناگون مدرسه
ب – ثبت نام و تقسیم کار با توجه به شرح وظایف کارکنان
ج – ابلاغ آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملهای به موقع برای گردش امور
د – نظارت بر دفاتر و مدارک مدرسه و نگهداری آنها
هـ– تامین منابع مالی چه از طریق دولتی یا مردمی
تحقق هدفهای آموزشی رابطه نزدیکی با اثربخشی مدیریت دارد. نقش مدیران آمورشی ، سازماندهی موثر و بسیج منابع انسانی و مالی و مادی و هدایت فعالیت های اجرایی و برنامه های آموزشی است.(علاقه بند،1379)
یک مدیر اثربخش باید از اهداف و فراگردهای آموزشی و پرورشی مطلع باشد. سازمان آموزشی و روابط رسمی و غیر رسمی آن را به درستی بشناسد،جو سازمانی مساعدی را برای انجام وظایف و فعالیت های کارکنان به وجود آورد. از نیروهای انسانی و مادی و موجود به طورمقتضی استفاده کند.وحدت و هماهنگی لازم میان اجزاء و عناصر سازمان را ایجاد نماید. همکاران و زیر دستان خود را به کار و فعالیت موثر برانگیزد. عملکرد سازمان خود را ارزشیابی و انتقاد کند.وبالاخره همکاری و مشارکت خود و زبر دستان را در انجام دادن امور ، اساس مدیریت و رهبری قرار دهد. (علاقه بند،1372)

بستن منو