پنج استراتژی برای هوشمندانه کار کردن به جای زیاد کار کردن

پنج استراتژی برای هوشمندانه کار کردن به جای زیاد کار کردن

پنج استراتژی برای هوشمندانه کار کردن به جای زیاد کار کردن
فکر می کنید چند دقیقه از یک ساعت کاری به طور کامل تمرکز دارید؟ ممکن است این امر شما را متعجب کند که این زمان چقدر کم است تحقیقات نشان داده است که بیشتر افراد می توانند بین 5 تا 10 برابر در هر ساعت کاری مولدتر باشند اگر فکر می کنید که این گفته اغراق آمیز است می توانید این آزمایش ساده را انجام دهید
بیشتر افراد این توصیه را شنیده اند که باید هوشمندانه تر کار کنند ونه زیادتر ولی تعداد کمی واقعا از این توصیه پیروی می کنند
این روزها بیشتر صاحبان تجارت و مدیران اجرایی برای دستیابی اهدافشان ساعت های طولانی مشغول کار هستند اگر شما مجبور شوید ساعت های زیادی از یک ر.ز عادی را برای تکمیل کارتان کار کنید سپس کار را اشتباه انجام می دهید در اینجا 5 استراتژی برای کمک به شما در هوشمندانه تر کار کردن به جای بیشتر کار کردن ارائه می شود:
1) استراتژی اول: تمرکز
فکر می کنید چند دقیقه از یک ساعت کاری به طور کامل تمرکز دارید؟ ممکن است این امر شما را متعجب کند که این زمان چقدر کم است تحقیقات نشان داده است که بیشتر افراد می توانند بین 5 تا 10 برابر در هر ساعت کاری مولد تر باشند اگر فکر می کنید که این گفته اغراق آمیز است می توانید این آزمایش ساده را انجام دهید یک دفترچه یادداشت و یک خودکار در کنار خود قرار دهید و شروع کنید به آگاه شدن از سطح تمرکزتان هر وقت که تشخیص دادید که روی کارتان تمرکز کامل ندارید مدت زمانی را که حواستان پرت بوده است یادداشت کنید اگر این تمرین را به خوبی انجام دهید بعد خودتان راکاملا شوکه خواهید کرد اگر شما بتوانید مهارت ایجاد تمرکز کامل درساعت های کاریتان را ارتقا دهید از میزان تولیدتان متعجب می شوید
2) استراتژی دوم: اهرم
اهر هنر استفاده از ابزار جهت افزایش کیفیت کار یا بهره وری است این ابزارها می تواند تکنولوژی باشدمثل: نرم افزارهای کامپیوتری یا می تواند استراتژی های سازمانی نظیر سیستم های بهتر باشد شما معمولا از چه ابزارهایی برای حداکثر کردن نتایج کارتان استفاده می کنید؟ برای مثال فروشنده ای که از طریق سمینارها یا کنفرانس ها تلویزیونی فروش می کند مشخص است نسبت به کسی ک فرد به فرد می فروشد میزان فروش بیشتری داشته باشد چه کاری می توانید انجام دهید تا زمانن دانش یا مهارت هایتان اهرم شما باشند؟
3) استراتژی سوم: تفویض اختیار
یک بخش خاص اهرم عبارت از تفویض اختیار است یعنی بکارگیری افراد دیگر جهت انجام قسمت هایی از کار شما تا وقتتان برای فعالیت های سودآورتر آزاد شود بیایدی دوباره به مثال فروشنده نگاهی بیاندازیم اگر فروشنده خاصیدر انعقاد قراردادهای فروش متبحر باشد ممکن است دست به تفویض وواگذاری امور اجرایی فروش زده تا بتواند به عنوان یک فروشنده زمان بیشتری را برای قراردادها اختصاص دهد اگر سود حاصل از افزایش فروش بیشتر از هزینه واگذاری باشد پس شما سیستم مناسبی دارید همیشه شنیدن این نکته در بین شکایت های صاحبان تجارت که فروشندگان آن ها از آینده نگری متنفرند و واقعا در مورد آن احساس بدی دارند باعث تعجب من می شود در فعالیت های تجاری خودم من همیشه افرادآینده نگر حرفه ای را استخدام کرده ام که در این زمینه قوی بودند وبا این کار زمان را برای تیم فروش آزاد کرده تا آن ها کاری را که در آن توانمند هستند انجام دهند فروشندگی! البته این استراتژی سودآور است و همه خوشحال هستند
4) استراتژی چهارم: مدیریت زمان
من اغلب می شنوم که صاحبان تجارت می گویند که تعداد کارکنان بخش خصوصی خیلی زیاد است زیرا آن ها همیشه ساعت های زیادی را تلف می کنند تا کار را انجام دهند نظر من مخالف این موضوع است اگر شما نمی توانید در یک روز عادی کاری کارتان را انجام دهید پس شما احتمالا فاقد مهارت های تمرکز اهرم و تفویض اختیار (واگذاری) هستند یا یک مدیر که در استفاده از زمان ضعیف است مدیریت زمان هنر سازماندهی خودتان است تا بتوانید تمام کارهایتان را در یک روز کاری استاندارد انجام دهید اگر شما مدیریت زمان را با مهارت های دیگرتان ترکیب کنید (رئوس مطالب فوق الذکر) سپس شما می توانید بهره وری بالایی در یک روز کاری بدست آوردی و نیازی به ساعات اضافی ندارید
سازماندهی یک روز از پایان روز قبلی شروع می شود اگر شما این کار را هنگام استراحتتان انجام دهید مغزتان به شما کمک خواهدکرد که کارآمدتر باشید تخمین زده شده که 50 درصد از زمان استراحت وقف سازماندهی مغز و ساختار دادن به دانش و تجریبات به دست آمده در طول روز می شود
اگر شما کارهای روز بعدتان را برنامه ریزی کنید متوجه می شوید که فرایندهای طبیعی ذهن در زمان استراحت با شما کار می کنند تا شما درتحقق برنامه هایتان کمک کنید مبانی مدیریت زمان را یاد بگیرید و هر روز از آن ها استفاده کنید
5) استراتژی پنجم: تمایز قائل شدن بین فعالیت ها
من مطمئن هستم که شما قانون 20/80 رات می دانید؛ 80% از نتایج کارتان از 20% تلاش هایتان بدست می آید دلیل اینکه این مساله در مورد افراد زیادی صادق است این است که آنها نمی دانند که کدام تلاششان بهترین نتایج را به همراه می آورد اگر شما نتایج خوب را ثبت کنید سپس شما می توانید قاعده 20/80 را تغییر دهید تا برای شما به طور موثرتری کارکند اگر شما می دانستید که کدام 20% از فعالیت شما بهترین نتایج را تولید می کند سپس شما می توانستید خودتان را سازماندهی کنید تا وقت بیشتری را صرف آن کارها بکنید و بنابراین سودتان درهر ساعت افزایش می یافت اگر شما خصوصیات 20% از مشتریانتان را که 80% تجارت شما را پوشش می دهند می دانستید پس شما می توانستید آن گروه از مشتریان را مورد هدف قرار دهید فرانک بتگر با استفاده از قانون 20/80 از یک نماینده بیمه ورشکسته به پردرآمدترین شرکت بیمه در آمریکا تبدیل شد کتاب او هنوز در دسترس استن و ارزش زیادی برای خواندن دارد
استراتژی شما قرار دادن این 5 استراتژی برای کار در تجارتتان است
شما الان 5 استراتژی دارید همه کاری که شما باید انجام دهید این است که نگاه کنید به راه هایی که می توانید این استراتژی ها را برای خودتان و تجارتتان به کار گیرید