پایان نامه پسماند بیمارستانی؛نگهداری سوابق مدیریتی پسماند

پایان نامه پسماند بیمارستانی؛نگهداری سوابق مدیریتی پسماند

نگهداری سوابق مدیریتی پسماند

سوابق مدیریتی پسماند نشان دهنده سندی است  که برای تصمیم گیری آگاهانه  در مدیریت پسماند برای برنامه های آتی می باشد که با الزامات زیست محیطی و سلامت عمومی منطبق است. بر این اساس، سوابق برخی از اطلاعات مهمی است که برای ارزیابی هزینه های مکر، کمیت و کیفیت پسماند های تولید شده، هزینه های مرتبط با انسان، هزینه های مرتبط با درمان ضایعات و روش دفع، خطرات مرتبط با تولید پسماند وارزیابی شکست، مشکل و موانع در مدیریت مواد زائد می­باشند .(Wayne, 1996)

 

1-8-6 آموزش ادواری کارکنان به منظور روزآمد کردن دانش آن ها

آموزش و آگاهی پرسنل در خصوص نحوه مواجهه با زائدات بیمارستانی جهت حفاظت آنها در مقابل تهدیدات احتمالی ناشی از زائدات ضروری می باشد. به همین علت افراد مسئول در بخش مدیریت زائدات بیمارستانی به ویژه مدیر بیمارستان باید آموزش طرح مدیریت پسماند های پزشکی را برای کارکنان مدنظر قرار دهد. آموزش باید شامل موارد ذیل باشد :(Wayne, 1996)

  • توضیح و شرح کاملی از طرح مدیریت پسماند هاي بيمارستاني
  • واگذاری نقش ها و مسئولیت ها به پرسنل
  • آگاهی درباره خطرات موجود در مدیریت پسماند های بيمارستاني
  • استفاده مناسب از تجهیزات حفاظتی شخصی
  • اجرای سیستم مدیریت مواد زائد (شناسایی پسماند، تفکیک، برچسب زدن، حمل و نقل، درمان و دفع)
  • آیین نامه ها و عواقب ناشی از عدم به پیروی

آموزش باید به دنبال توسعه و اجرای طرح مدیریت انجام شده و زمانی که کارکنان جدید استخدام می­شوند، درصورت  تغییر شیوه­های مدیریت ، دوره­ای برای آگاهی  برگزار شود. لذا با استفاده از افراد آموزش دیده و متخصص در زمینه­های مختلف  می­توان در بالا بردن کیفیت خدمات و بهره­برداری صحیح از بیمارستان گام های موثری برداشت. در حال حاضر عفونت­های بیمارستانی یکی از دلایل عمده مرگ و میر بیماران بستری می­باشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم سبب افزایش چشمگیر هزینه­های بیمارستانی و ایجاد مخاطرات بهداشتی می­گردد (Wayne, 1996).

شایان ذکر است كه افراد مسئول جمع آوري پسماند بايد پوششي مطابق (شکل1-5 ) داشته باشند که یکی از راه­های پیشگیری حوادث و بیماری های شغلی استفاده کارگران از وسایل حفاظت فردی[1] مثل لباس کار، پیش بند، کلاه ایمنی، عینک حفاظتی، گوش حفاظتی، دستکش­های حفاظتی، ماسک­های حفاظتی، کفش حفاظتی می­باشد که می­بایست با توجه به شغل کارگر و نیاز او به یک یا چند نوع وسیله حفاظتی انفرادی از طرف کارفرما تهیه و در اختیارشان قرار داده شود .(WHO, 1999)

1 (Personal Protective Equipment (PPE)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)