پایان نامه رشته حقوق :
نزاع دسته جمعی

پایان نامه رشته حقوق : نزاع دسته جمعی

یا فامیلی چندانی با همدیگر ندارند بلکه بیشتر غریبه هایی هستند که به طور خواسته یا ناخواسته و عمدتاً به صورت تصادفی در مجاورت یکدیگر واقع شده و بروز یک تعارض کوچک میان آنان سببدرگیری لفظی یا جسمی و نهایتاً قتل یکی توسط دیگریمی گردد از یک دیدگاه دلایل وقوع قتل های تعارض آمیز را می توان به سه دسته به شرح زیر تقسیم کرد:

1-عدالت خواهی:
در وقایع مذکور،یک تخلف یا خطای ساده از جانب طرف مقابل منشا بروز درگیری بوده رفتار پرخاشگرانه منجر به مرگ در واکنش به تخلف یا خطا صورت گرفته و جنبه سزادهی دارد. قاتل با این پرخاشگری،درصدد ترمیم آثار خطا یا توهین یا تحریک طرف مقابل برمی آید.

2-دفاع از حیثیت و شرافت:
گاهی مواقع نقض اصول نزاکت مثل نگاه های تحقیر امیز یا تمسخر آمیز به دیگری متلک گفتن، دشنام دادن و تنفس گش طلبیدن موجب واکنش از جانب بزه دیده(توهین شده) می گردد و در این موقعیت احساس ترمیم حیثیت منجر به بروز زد و خورد و مرگ طرف مقابل می شود.

3-دفاع شخصی:
برخی مواقع حرکت و اقدام یکی از طرفین چنان ترس آور است که سبب وحشت قاتل می شود و او ر به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. بناباین مقتول در نظر قاتل چنان خطرناک جلوه می کند که جز کشتن وی راه دیگری را ر پیش رو نمی بیند(نجفی ابرند آبادی،1378 ،68).

شرایط و اوضاع و احوال قتل های مواجه ای:
اصولاً در قتل های تعارض آمیز مواجهه ای که قاتل و مقتول رو در روی هم قرا ر می گیرند سه عامل عینی منجر به تشدید درگیری و تبدیل شدن به قتل می شود، کهباید مورد توجه قرار گیرند. عوامل مذکور عبارتند از:
الف:افزایس خشونت تا بی نهایت:قتل های تعارض آمیز مواجهه ای دارای روندی است که تجزیه و تحلیل آن موجب تقسیم بندی آن به چهار مرحله به شرح زیر می شود:
مرحله اول-خطا یا توهین:شخص اول قاعده ای را نقض می کند یا از دستورات تبعیتنمی نماید یا ایجاد مزاحمت می کند و یا از پرداخت کرایه ماشین خودداری می ورزد یا هل می دهد.
مرحله دوم-هشدار:شخص دوم اعتراض می نماید،سرزنش می کند دشنام می دهد،تحقیر می کند تقاضای عذرخواهی یا ترمیم خسارت می نماید یا اطرف مقابل را تهدید می کند.
مرحله سوم-تشدید: شخص اول برخطا یا توهین خود اصرار می ورزد، کارهایش را تکرار می کند،از عذرخواهی خودداری می نماید.
مرحله چهارم-گلاویز شدن:طرفین به صورت فیزیکی گلاویز ودرگیر می شوند و خشونت تشدید
می گردد و در نهایت منجر به مرگ یکی از آنها می شود.
ب:وجود میانجی گر یا مداخله گر:حضور شخص ثالث در جریان درگیری از اهمیت خاصی برخوردار است در صورتی که شخص ثالث در محل درگیری طرفین را به صلح و سازش دعوت کند بی تردید مشاجره و درگیری آرام تر می شود اما در صورتی که شخص ثالث طرفین یا یکی از آنها را به ادامه درگیری تشویق کند روند درگیری شدید میگردد.(نجفی ابرند آبادی،1378 ،ص99)
ج-طبقه بندی و کسرت تکرار: قتل های تعارض آمیز مواجهه ای یا نزاع را می توانیم به دو دسته عمده نزاع فردی و نزاع دسته جمعی تقسیم نماییم، که هر دوی آنها ممکن است بدون مقدمه و اختلاف قبلی و یا با انگیزه اختلافات قبلی به وقوع بپیوندد.اختلافات قبلی به وضع بپیوندد. معمولاً در نزاع های فردی قصد و نیت واقعی ضارب، قتل نمی باشد اما اقدامات وی به واسطه تاثیر عوامل مختلف سبب قتل طرف مقابل می گردد. حتی ممکن است مشاجره لفظی میان دو نفر سبب مرگ یکی از آنها شود(خلعتبری،همان)
مثلاً در بررسی 60 مورد از پرونده های قتل واقعه در اثر نزاع در کشور مشخص گردید که 12 درصد کل این قتل ها به این صورت رخ داده است.
2-4-1-2-قتل های تعارض آمیز خانوادگی : قتل های تعارض آمیز خانوادگی توجه مردم و مسئولین قضایی را به خود جلب کرده است . شاید افزایش روز افزون این قبیل قتل ها را بتوان به از هم پاشیدن و سست شدن نهاد خانواده نسبت داد از بین ارزش های اخلاقی خانواده همواره موردتوجه و تایید روان شناسان و جرم شناسان قرار گرفته و نسبت به آن هشدارهایی داده شده است، قتل های تعارض آمیز خانوادگی به دو دسته: قتل های زناشویی و قتل های فامیلی تقسیم بندی شده و مورد بررسی مختصر قرار گرفت اند.
الف)قتل های زناشویی:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از بارزترین انواع قتل های تعارض آمیز خانوادگی قتل های زناشویی است که بعضاً از آن تحت عنوان قتل های شهوانی نیز نام برده می شود. زنان ممکن است شوهرشان را به دلیل مختلفی به قتل برسانند. خاتمه دادن به سوء استفاده جسمی و جنسی می تواند یکی از قوی ترین انگیزه های احتمالی آنان برای حذف فیزیکی شوهرانشان باشد. شوهران نیز به همین ترتیب ممکن است همسرانشان را به قتل برسانند.
ب)قتل های فامیلی:
اولین واقعه قتل در تاریخ بشریت قتل هابیل به دست برادرش قابیل نیز در زمره این قتل ها قرار دارد. قتل های تعارض آمیز ناشی از اختلافات خانوادگی دامنگیر مادران، پدران،پسرن و سایر اعضا ء فامیل شده است. وجود رسم و رسومات قومی و قبیله ای در برخی از مناطق کشورمان که نوعی تعارض فرهنگی محسوب می شود موجبات قتل زنان و دختران به دست برادران و پدران ویا پسر عموهایشان را فراهم کرده است. در بعضی از مناطق کشورمان، آ داب و رسوم محلی در قتل های فامیلی هنوز نیز پابرجاست و متاسفانه فرهنگ عمومی هم از مرتکبین این گونه قتل ها حمایت و پشتیبانی می نماید و عمل آنان را نوعی انجام وظیفه تلقی می کند. از سوی دیگر وجود ناسازگاری و اختلاف اخلاقی و مالی در بین اعضای خانواده مثل بیکاری،اعتیاد،ازدواج،حسادت،انتقام جویی و غیره زمینه ساز قتل های زیادی گردیده است(پرویزی1379 ،89).
2-4-1-3- قتل های تعارض آمیز مالی:
مال چه از نوع منقول و چه از نوع غیر منقول آن، همواره موضوع دعاوی حقوقی و کیفری بسیاری بوده است . بروز اختلافات و ناسازگاری میان افراد بر سر اموال با عنایت به جایگزینی ارزش ها ی مادی به جای ارزش های دینی و اخلاقی روبه افزایش گذاشته و همگام با این روند بروز خشونت های تعارض آمیز بر سر مال نیز سیر صعودی یافته است و گاهی مواقع خشونت های مذکور منجر به وقوع قتل و حذف فیزیکی یکی از طرفین توسط دیگری گردیده است. معمولاً این قبیل قتل ها در بین اعضای خانواده و فامیل، همکاران، دوستان و آشنایان بیشتر از غریبه هاست. گاهی مواقع نیز اختلافات مالی نیز ناشی از انجام اعمال غیر قانونی مانند قاچاق کالا و تجارت مواد مخدر سبب تسویه حساب های خونین میان طرفین و نتیجتاً وقوع قتلمی گردد(پروریزی: 1379 ، 90).

2-4-2-قتل های تجاوزگرانه:
قتل های تجاوزگرانه مفهومی است که در نقطه مقابل قتل تعارض آمیز قرار دارد. در این قبیل قتلها اغلب این رابطه تعارض آمیز میان بزه کار و بزه دیده نیست که منجر به وقوع قتل می وشد بلکه سوء نیت و سوء قصد و پرخاشگری و تجاوز یک طرفه مرتکب است که موجبات وقوع قتل را فراهم می سازد. شاید بتوان سر پوش گذاشتن جرم را به عنوان انگیزه ای برای قاتل در زمره همین نوع قتل ها دانست. این قبیل قاتلین به خاطر ترس از شناسایی هویتشان توسط بزه دیدگان سرقت، تجاوز و غیره، آنان را بهقتل می رسانند. بیشترین انگیزه در قتل های تجاوزگرانه، تجاوز جنسی و سرقت می باشد و اکثر قتل های سریالی و جنسی در این دسته جای دارند. برخی دیگر از قتل های تجاوزگرانه با انگیزه کسب و سود و در آمد صورت می گیرد بدین معنی که قاتل در مقابل دریافت پول از دیگری اقدام به حذف فیزیکی فرد مورد نظر وی می نماید که اصطلاحاً آن را قتل قرار دادی نیز می نامند خوشبختانه این گونه قتل ها در کشور ما، نادر و اندک است(پرویزی: 1379 ،90)

2-4-3- قتل های انتقام جویانه:
در بررسی منابع متعدد تقسیم بندی دیگری غیر از تقسیم بندی صدالذکر ملاحظه نشد. لیکن به اعتقاد آقای پرویزی که بر اساس تجربیات متمادی در پی جویی پرنده های قتل کسب نموده، نوعی دیگر از قتل ها وجود دارند که قاتل یا قاتلین با سبق تصمیم به منظور تسویه حساب های شخصی و اخذ انتقام از طرف مقابل مرتکب قتل می شوند. معمولاً کشف انگیزه این گونه قتلها و شناسایی ودستگیری قاتل یا قاتلین آن با قدری تامل و تدبر توسط کارآگاه پی جوی قتل سریع تر از دیگر از قتل ها قابل حصول است(پرویزی:1379 ،91).

2-5-طبقه بندی انواع قتل در تحقیقات پلیسی:
به لحاظ موضوع پژوهش که تبیین جامعه شناختی علل وقوع قتل می باشد، ذکر طبقه بندی قتل از لحاظ تحقیقاتی می تواند در این مسیر ما را یاری دهد،لذا انواع قتل در تحقیقات پلیسی به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

2-5-1-قتل سیاسی
به قتل هایی اطلاق می شود که به انگیزه خاص سیاسی واقع می گردد، ترورهای سیاسی در این گروه قرار دارد. (سیستم ارتقاء توان مقابله با مجرمین، ناجا 1379 ، ص:25)

2-5-2- قتل سریالی:
قتل هایی هستند که بیش از دو فقره و در دو زمان و مکان مختلف به وقوع می پیوندد و قاتل یا قاتلین مشترکی دارد.

2-5-3- قتل فجیع:
به قتل هایی گفته می شود که در آن اولاً در ابتدی رسیدگی مقتول مجهول الهویه، قاتل نامشخص و انگیزه معلوم نیست.
ثانیاً جسد به علت اقدامات قاتل(مثله شدن،قطعه قطعه شده، سوخته شده) ودر تحقیقات فنی مقتول شناسایی و قاتل دستگیر می شود.

2-5-4-قتل مرموز:
به قتل هایی گفته می شود که اولاً : مقتول مجهول الهویه، قاتل نامشخص و انگیزه نا معلوم بوده ثانیاً:
در ابتدای رسیدگی به علت فقد آثار ضرب، جرح،صدمه در جسم احتمال قتل ضعیف بوده و پس از رسیدگی مشخص می شود قتل به وسیله مواد سمی،شیمیایی و غیره واقع شده است . خودکشی هایی که در خلال رسیدگی منجر به قتل می گردد در این گروه قرار دارد.

2-5-5-قتل پیچیده درجه یک:
به قتل هایی اطلاق می شود که در آن هویت مقتول مشخص ولی قاتل و انگیزه نامعلوم است و در خلال رسیدگی انگیزه مشخص و قاتل شناسایی می شود، مرگ های مشکوک نیز که پس از رسیدگی منجر به قتل و کشف می شود و این دسته قرار دارند.

2-5-6-قتل پیچیده درجه دو:
به قتل هایی اطلاق می شود که در آن مقتول دارای هویت معلوم و انگیزه قتل در برسی صحنه جرم مشخص و در ادامه تحقیقات قاتل یا قاتلین شناسیی و دستگیر می شوند.

2-5-7-قتل های پیچیده درجه سه:
به قتل هایی اطلاق می شود که مقتول دارای هویت معلوم و انگیزه مشخص و قاتل نیز در بین مظنونین در مظان اتهام قرار دارد.

2-5-8-قتل های اتفاقی و قبیله ای:
درگیری هایی که بین دو نفر رخ می دهد و قصد قتل وجود ندارد و یکی از طرفین به قتل می رسد. که در این نوع پرونده ها قاتل و مقتول مشخص هستند یا در نزاع دسته جمعی منجر به قتل که منازعین مشخص و قاتل در بین آنان قرار دارد.

2-5-9-قتل غیر عمد:
تصادف منجر به فوت و در مواردی که قاتل قصد قتل نداشته در این دسته قرار دارند.

2-5-10-مرگ در اثر حادثه:
مرگ هایی که در کارگاه یا اماکن عمومی از قبیل استخرها یا غیره رخ می دهد، سقوط از ارتفاعات حین کوهنوردی یا کار و غیره که هورد رسیدگی واقع و رخ دادن مرگ در اثر سانحه به اثبات می رسد در این دسته قرار دارد.

2-5-11-خودکشی:
انواع خودکشی با وسایل گوناگون طناب،تیغ،قرص،پرتاب از ارتفاع و.. در این گروه قرار دارند.
2-5-12-قتل های دسته جمعی:
در مواردی که قاتل یا قاتلین به طور دسته جمعی اقدام به قتل بیش از یک نفر، از اعضای یک خانواده یا چند نفر دیگر نمایند بنا به وضعیت(مقتولین انگیزه قاتل) دردسته جمعی های مربوطه قرار می گیرد.

3-5-13-ترور منجر به فوت:
که اغلب دارای انگیزه سیاسی است صرف نظر از انگیزه اعم از خصومت، حسادت، انتقام جویی سیاسی و غیره ، شامل قتل سیاسی محسوب می گردد.

3-5-14-سودء قصد:
که همان ترور

دیدگاهتان را بنویسید