پایان نامه رایگان با موضوع
نگهداشته، هم‌زدن، سرنگ، آلی،

پایان نامه رایگان با موضوع نگهداشته، هم‌زدن، سرنگ، آلی،

عمر فیبرها و اثرات حافظه می‌باشد (۲۴).
اما در روش میکرواستخراج با قطره، چند میکرولیتر از یک حلال آلی از انتهای سوزن یک میکروسرنگ در فضای فوقانی یک ظرف در بسته حاوی محلول نمونه در حال هم‌زدن به طور معلق نگهداشته می‌شود. پس از گذشت مدت زمان مشخص و انتقال مقداری از آنالیت‌ها به فاز آلی، حلال به داخل سرنگ کشیده شده و به سیستم

دیدگاهتان را بنویسید