پایان نامه رایگان با موضوع
میکروسرنگ، حلال‌های، ،

پایان نامه رایگان با موضوع میکروسرنگ، حلال‌های، ،

طرفی در این روش می‌توان از حلال‌های استخراج کننده قابل امتزاج با آب نیز استفاده کرد. از محدودیت‌های این روش، تبخیر حلال استخراج کننده با گذر زمان می‌باشد که مانع از افزایش زمان و استخراج و همچنین دمای محلول می‌شود که این مشکل را می‌توان با سرد کردن سوزن میکروسرنگ که منجر به سرد شدن میکرو قطره می‌شود تا حدودی رفع کرد. البته این

دیدگاهتان را بنویسید