پایان نامه رایگان با موضوع
معایبی، چون،، فیبرها،، جامد،
Business career concept

پایان نامه رایگان با موضوع معایبی، چون،، فیبرها،، جامد،

بسته‌ای قرار داده می‌شود و از فیبری با پوشش‌ها و جاذب‌های مختلف برای استخراج و تغلیظ نمونه استفاده می‌شود. پس از گذشت مدت زمان لازم و به تعادل رسیدن سیستم، فیبر جاذب به منظور آنالیز به دستگاه‌های اندازه‌گیری معرفی می‌گردد. این روش دارای معایبی چون، قیمت نسبتاً بالای فیبرهای فاز جامد، محدودیت در انواع پوشش فیبرها، محدود بودن طول

پاسخی بگذارید

بستن منو