پایان نامه رایگان با موضوع
استخراجی، توخالی، گرفته،، حجم‌های

پایان نامه رایگان با موضوع استخراجی، توخالی، گرفته،، حجم‌های

روش استفاده شده در HF-LPME می‌باشد، با این تفاوت که فیبر توخالی در فضای فوقانی محلول نمونه قرار می‌گیرد. بدین ترتیب مزاحمت‌های ناشی از بافت پیچیده نمونه برطرف می‌شود. از طرفی به دلیل اینکه فاز استخراجی درون فیبر توخالی قرار گرفته، مشکل افتادن حلال استخراجی در اینجا رفع شده است و می‌توان از حجم‌های بیشتر نیز استفاده نمود. علاوه بر

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع۲۰C3M، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، ۸۶، ۱PTO2X

پاسخ دهید