پایان نامه درمورد هوش سازمانی؛پیامدهای هوش سازمانی

پایان نامه درمورد هوش سازمانی؛پیامدهای هوش سازمانی

پیامدهای هوش سازمانی

الف. توانمندی نوآوری در سازمان: پیامد اصلی هوش سازمانی در ارتباط با نوآوری سازمانی است. نوآوری سازمانی درواقع معرف کاربردهای موفقیت آمیز ایده­های جدید در سازمان است و شامل فعالیت­هایی است که می­تواند در محصولات و خدمات جدید تحول ایجاد کند و یا فرآیندهایی که می­توانند ارزش­های تجاری و اجتماعی ایجاد کنند. این فرآیندها شامل فرآیندهای اکتساب دانش و خلق دانش سازمانی جدید و کاربرد دانش در همه مکان­هایی است که نیازمند هوش سازمانی است. علاوه بر این نوآوری سازمانی نیازمند اقدام سریع و خلاق تحت شرایط غیر عادی در هر زمانی است. به دلیل اینکه نوآوری سازمانی یک فرآیند پیچیده است که تحت تاثیر عوامل متعدد بیرونی و درونی در سازمان قرار دارد پس لازم است که نگاه واقع بینانه تری به این فرآیند داشته باشیم. توانمندی نوآوری سازمانی عبارتست از توانایی سازمان در اتخاذ و یا اجرای موفقیت آمیز ایده­ها، فرآیندها و یا محصولات جدید. در واقع پتانسیل سازمان در خلق نوآوری در استفاده از منابع بیرونی و درونی و دیگر شایستگی­هایی است که در اختیار سازمان قرار دارد. مهمترین منبع و شایستگی برای توانمندی، نوآوری دانش و یادگیری است. اکتساب، پردازش و کاربرد این منابع و شایستگی­ها به هوش سازمانی بستگی دارد. بهبود و توسعه هوش سازمانی، کاربرد منابع و شایستگی­های مربوط به دانش و یادگیری را به منظور حمایت از توانمندی نوآوری، افزایش می­دهد (کلکن و کسکین، 2007).

ب. کاهش هزینه و افزایش درآمد: در سازمانی که هوش سازمانی به کار گرفته می­شود. مدیران    می توانند اطلاعات هزینه را از داخل سازمان استخراج نمایند و بدانند که هزینه­ها چه هستند و تصمیم­هایی برای کاهش و حذف آن­ها بگیرند، تغییرات آینده را پیش بینی کنند و برای مسائل خود راه حل مناسبی داشته باشند. هم چنین به منظور افزایش درآمدها، هوش سازمانی می­تواند در افزایش فروش، حفظ و شناسایی مشتریان کمک کند که این امر از طریق تجزیه و تحلیل بازار امکان پذیر است (مشدنی، 1389).

پ. بهبود عملکرد سازمانی: سازمان­ها باید نوآور باشند تا بتوانند زنده بمانند. این امر نیازمند سطح بالایی از عملکرد سازمانی است. عملکرد سازمانی، توانایی سازمان را در شکل­دهی و برآورده کردن اهداف اقتصادی مانند سودآوری را نشان می­دهد. در این رابطه نیز توانمندی نوآوری به عنوان تعیین کنننده اصلی عملکرد سازمانی معرفی می­شود. جهت استفاده از فرصت­ها و دیگر شایستگی­ها به منظور منتفع گشتن از فرصت­ها و چالش­های کاری، بدون توانمندی نوآوری غیر ممکن است. مطالعات تجربی از ارتباط مثبت و معنی داری بین توانمندی نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی حمایت می­کند. هوش سازمانی عملکرد سازمانی را به طور مثبت و به واسطه ارتقای توانمندی نوآوری تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین اگرچه این اثر غیر مستقیم است اما بهبود عملکرد سازمانی باید به عنوان یکی از پیامدهای اصلی هوش سازمانی ارزشیابی شود (کلکن و کسکین، 2007).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران