پایان نامه درمورد بهینه سازی

No Comments
دانلود پایان نامه

خود تاگوچی معرفی شد ، برای بهینه سازی پارامترهای فرآیندی استفاده کردند . استفاده از این روش تعداد آزمایشـات مورد نیاز را به طرز چشـم گیری کاهش داده و این سبب کاهش هزینه ها وکوتاهتر شدن زمان آزمایش می گردد . در روش تاگـوچی دو دسته پارامـتر موجود است ، پارامترهای قابل کنترل و پارامترهای غـیر قـابـل کنترل کـه اصطلاحا به آنان

  پایان نامه با واژه های کلیدی قوانین و مقررات، کالاهای مصرفی، تجارت خارجی، قیمت گذاری

دیدگاهتان را بنویسید