پایان نامه درمورد بزهکاری؛رسانه هاي گروهي و پيشگيري از جرم

پایان نامه درمورد بزهکاری؛رسانه هاي گروهي و پيشگيري از جرم

نقش رسانه هاي گروهي در پيشگيري از وقوع بزه

نقش رسانه‌هاي همگاني در انتقال آموزه‌هاي زندگي جمعي به مخاطبان، مورد تصديق نظريه‌پردازان علوم اجتماعي قرار دارد. صاحبنظران و پژوهشگران جرم‌شناسي نيز به نوبه خود با تبيين نظري يا بررسي موردي رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم‌خيزي يا پيشگيري از وقوع جرم به اين موضوع پرداخته‌اند

– رسانه‌هاي گروهي، جرم‌زا يا جرم‌زدا؟

جرم‌شناسان وسايل ارتباط جمعي را ذيل عوامل اجتماعي يا محيط (انتخابي يا اتفاقي) جرم بررسي كرده بر نقش دوگانه آن در وقوع جرم يا پيشگيري از آن تأكيد دارند.

الف: ماهیت نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از بزهکاری در استراتژی رشد مدار

به اعتقاد يكي از جرم‌شناسان  مطبوعات و نشريه‌ها كه در پرورش و يا انحراف افكار عمومي نقش مهمي را ايفا مي‌نمايند، بهترين وسيله براي روشن‌ شدن اذهان و تلفيق افكار و عقايد مورد نظراند. وي در مورد سينما، راديو و تلويزيون نيز نظر مشابهي دارد.

راب وايت وفيونا هينس نيز از تأثير فراوان رسانه‌هاي گروهي در مورد نحوه برداشت و استنباط افراد جامعه از جرم ياد مي‌كنند. آنان با وجود انتقاد از نقش رسانه‌ها در ايجاد برداشتهاي عامه‌پسند از جرم و جوسازي در معرفي جرم مي‌نويسند: رسانه‌هاي گروهي نه تنها در شكل دادن تعاريف از جرم و كنترل كردن جرايم تأثير دارند، بلكه در عين حال در مورد ايجاد تغييرات قانوني لازم و نيز اجباري كردن دوباره برخي از شيوه‌هاي حفظ نظم نقش مهمي را ايفا مي‌كنند.

به عبارت دیگر يكي از موضوعاتي كه از منظر افزايش جرم در جامعه مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته‏‌،‌ انعكاس مستقيم خشونت در برنامه ها و مطالب رسانه‌هاست.

این مطلب را هم بخوانید :
راهنمای کامل انتخاب کادو (هدیه) مناسب

در تعريف خشونت رسانه‌اي چنين گفته شده است‎: اگر خشونت را هر گونه هجوم به هنجارهاي اجتماعي اعم از قانوني تعريف كنيم ‏، كليه فيلم ها، نمايش ها و برنامه هايي كه اعمال جنايي،‌قتل ‏، دزدي وبه طور كلي نقض قوانين را به نمايش مي‌گذارد و همچنين فيلم ها و برنامه‌هايي كه با هدف به ابتذال كشاندن زندگي جوانان و القاي اين مطلب كه ارزش گذاري براي لحظات زندگي امري بيهوده است ، به ارائه تصاوير و موضوعات سكس وهرزگي مي‌پردازند و يا رفتارهاي ناهنجاري نظير اعتياد به سيگار و ساير مواد مخدر را تبليغ مي‌كنند،‌ همگي در حوزه خشونت رسانه‌اي قرار مي‌گيرند.

به اعتقاد پژوهشگران مسائل اجتماعي ،عدم شناخت نقش رسانه‌ها، فرآيند تصميم سازي و سياستگذاري را در سطح كلان با مشكل مواجه مي‌سازد و سبب سترون شدن نهادهاي متولي نظم آفريني و افزايش دامنه آسيب پذيري‌هاي اجتماعي و نشو و نماي جرم و جنايت در جامعه مي‌شود.

طرفداران نظريه تحريك كنندگي ، مدعي اند رسانه‌ها از طريق ساز و كارهاي ذيل باعث پرخاشگري در جامعه مي‌شوند:

– يادگيري اجتماعي و تقليد و الگوبرداري از ارزش‌ها ،‌هنجارهاو فنون پرخاشگري وخشونت

– بازداري زدايي به معناي كاهش خودداري بينندگان از انجام اعمال پرخاشگرانه

– حساسيت زدايي به معناي افزايش تحمل بينندگان و قبول خشونت و پرخاشگري ديگران

– برانگيختگي رواني يعني افزايش برانگيختگي كلي فرد و تقويت پرخاشگري دراو.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری