پایان نامه درباره مواد مخدر/:عوارض اقتصادي اعتياد

پایان نامه درباره مواد مخدر/:عوارض اقتصادي اعتياد

عوارض و ناهنجاري‌هاي اقتصادي اعتياد

اعتياد از جمله پديده‌هايي است كه عوارض اقتصادي بسياري بر جامعه تحميل مي‌كند. امروزه مواد مخدر يكي از عوامل مهم بيماري اقتصادي و به خطر افتادن بهداشت و سلامت جوامع بشر به حساب مي‌آيد از آن جايي كه لازمه اعتياد مصرف روز افزون مواد مخدر بوده و مواد مخدر نيز هزينه‌هاي هنگفتي در بر دارد اولين ضربه اقتصادي را به خود شخص مصرف كننده و خانواده و زن و فرزند او وارد مي‌كند. علاوه بر آن تعداد جوانان و نوجوانان فعال بيشماري كه در جريان خريد و فروش مواد مخدر امر قاچاق دست از كار مفيد توليدي كشيده و متقابلاً به ضرر جامعه مواد مهلك را پخش مي‌كنند اين امر نه تنها به ضرر اقتصاد كشور است موجب هلاكت و از كار افتادن نيروهاي خلاق آينده نيز مي‌باشد.

مصرف كنندگان و معتادين كه به گواهي روز و طبق آمارهاي ارائه شده هر روز در حال فزوني و افزايش بوده و گروه انبوهي از جوانان جهان و ايران در دام آن گرفتار و در اثر اعتياد نه تنها از كار و فعاليت مفيد دست كشيده و در كار توليد نقشي ندارند بلكه خود نيز سربار جامعه مي‌شوند.[1]

اگر پول‌هايي را كه براي مبارزه با عرضه و مصرف مواد مخدر در جهان هزينه مي‌گردد در كنار ارزي كه براي خريد مواد مخدر و نيز دارو براي درمان معتادين و درمان امراض ناشي از مصرف مواد مخدر قرار دهيم بيش از پيش به خسارات و ضربه‌هاي اقتصادي هنگفتي كه از اين پديده، به كشورها وارد مي‌آيد واقف مي‌شويم.

بديهي است چنانچه اين مبالغ به اضافه نيروهاي انساني مصرف كنندگان و ساير هزينه‌هاي جانبي صرف توسعه علم و صنعت و رفاه جامعه مي‌شد، شاهد رشد و توسعه همه جانبه هر چه بيشتر كشورها مي‌شديم . از طرف ديگر، استفاده از مواد مخدر نه تنها به توليدات و خودكفايي جامعه لطمه مي‌زند بلكه سلطه و استثمار قدرت‌هاي بيگانه را نيز به همراه خواهد داشت و موجب نارسايي‌هاي اقتصادي و مالي در داخل جوامع مي‌گردد و بديهي است كه هر گونه نارسايي اقتصادي در جوامع، موجب تثبيت نظام قاچاقچي گري شده و ثروت‌هاي باد آورده در اين راه ، افراد فقير و ناآگاه را به سمت خريد و فروش مواد و اعتياد مي‌كشاند.[2]

بدين ترتيب، مسائلي همچون خسارات ناشي از كاهش نيروي مولد و افزايش معتادين، صرف وقت دادگاه هزينه نگهداري مجرمين مواد مخدر و معتادان در زندان‌ها، هزينه مراكز بازپروري و درمانگاههاي ترك اعتياد ، هزينه‌هاي نيروي انتظامي براي مبارزه با جرايم مواد مخدر، خسارات ناشي از مراقبت‌هاي بهداشتي شامل بيمارستانها و درمانگاهها از عوارض اقتصادي اعتياد به شمار مي‌آيند.

  1. علوم جنايي، مقالات آموزشي، كميته معاضدت قضايي، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ج 2، ص 8.
  2. عبدالحسين شاكرمي، همان، ص 203

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن