پایان نامه درباره شهر خلّاق/:توسعه شهرهاى خلّاق

پایان نامه درباره شهر خلّاق/:توسعه شهرهاى خلّاق

راهبردهايى برای توسعه شهرهاى خلّاق

همان­طور كه بيان شد شهرهاى خلّاق داراى اركانى مى­باشند. حال براى ايجاد و توسعه شهرهاي خلّاق بايد راهبردهايى را به اجرا درآورد كه ضمن پشتيبانى از اركان، شهر را به يك آينده خلّاق سوق می­دهند.

2-7-1- راهبردهايى براى مردم

توسعه ظرفيت خلّاقيت در كليه سطوح آموزش عمومى: برنامه­هاى آموزشى خلّاقانه در سيستم آموزش عمومى، روش موثرى براى تشويق جوانان براى حل مساله و تفكر خلّاقانه است. اين موضوع حائز اهميت است كه اين توسعه ظرفيت در مدارس و اجتماعات بدون توجه سطوح درآمدى مردم يا مكان جغرافيايى زندگى آنان باشد. سرمايه­گذارى در برنامه­ريزى اجتماعى خلّاقيت: ايجاد شرايط مناسب براى دستيابى به برنامه­هاى فرهنگى در كليه سطوح محلات (به خصوص محلات در معرض خطر)، مهمترين ابزار براى پيشبرد مشاركت اجتماعى است. خط­مشى مبتنى بر محلات، روش اصلى براى استراتژى توسعه اقتصادى مبتنى بر خلّاقيت است. اين استراتژى به نوبه خود باعث بهبود بى­عدالتي­هاى اجتماعى خواهد شد. برنامه­ريزى اجتماعى خلّاقيت مى­تواند باعث رشد استعدادها در آينده شده، محيطى امنى را براى يادگيرى مهارت­هاى اساسى زندگى فراهم سازد. پشتيبانى از برنامه­هاى خلّاق در آموزش عالى: چنين برنامه­هايى براى آماده كردن استعدادهاى خلاق و كاركنان خلاق صنايع در آينده حياتى است. برنامه­ريزى فعاليت­ها و رخدادهاى فرهنگى: وجود و قابليت دسترسى به نهادها و رخدادهاى فرهنگى، باعث افزايش فعاليت­هاى خلاقانه خواهد شد.

– راهبردهاى جذب و نگهدارى استعدادها: اين راهبردهاى هدف دار به بهبود كيفيت مكان هاى شهرى مى­انجامند كه اين خود باعث تشويق كاركنان خلاق براى مهاجرت و اقامت آنها در شهرهاى خلّاق می­شود.

2-7-2- راهبردهايى براى بنگاههاى اقتصادى

فراهم نمودن شرايطى براى بنگاه هاى اقتصادى به صورتى­كه اين بنگاه ها بتوانند ريسك­ها (عدم قطعيت­ها) را بپذيرند: با فراهم نمودن حمايت­هاى تخصصى براى كسب و كارها و سهولت دست­يابى به سرمايه­هاى خطرپذير مى­توان از كشيده شدن بنگاه­ها و كارآفرينان به ساير بازارها جلوگيرى نمود و به يك بنيان رقابت­پذير براى شهرهاى خلّاق در سطح جهانى دست يافت. افزايش حمايت از بخش­هايى كه مورد توجه بين­المللى هستند: حمايت از مواردى مانند صنايع خلّاق، صنايع طراحى خلّاق، موسيقى، فعاليت­هاى فرهنگى و غيره كه از ويژگى­هاى شناخته شده يك شهر خلّاق در سطح بين­المللى هستند، مى تواند به رشد و توسعه بنگاه ها و كارآفرينان اين حوزه ها منجر شود. الهام بخشى و تشويق كليه بنگاه ها و كارآفرينان در تمام بخش­هاى اقتصادى براى اين كه خلاقانه فكر كنند: مثالى از اين موضوع به رسميت شناختن ايجاد ارزش افزوده از طريق سرمايه­گذارى در طراحى بهتر می­باشد. همچنين توسعه همگرايى خلّاقيت و نوآورى در هنرها و ساير بخش­هاى دانش­بنيان مانند زيست فناورى و فناورى­هاى اطلاعات و ارتباطات نيز مثال­هايى در اين خصوص مى­باشد. توسعه و بهبود آموزش و مربيگرى در زمينه مهارت­هاى كسب وكار: مراكز آموزشى هنر و طراحى در اغلب موارد، دچار كمبودهاى آموزشى در زمينه هاى كسب وكار می­باشند. بنابراين افراد وكاركنان خلّاق نياز به اكتساب مهارت­هاى كسب و كار دارند. پشتيبانى از كارآفرينى خلاقانه: در بيشتر موارد سخت ترين كار براى كسب و كارهاى خلاقانه ورود به دنياى تجارت است. شاغلين در اين گونه كسب وكارها نياز به مهارت­هاى اوليه­اى مانند نوشتن طرح كسب و كار، يافتن فضا براى كار و استخدام افراد دارند. بنابراين حمايت از اين كارآفرينان بايد متمركز بر نيازهاى اختصاصى صنعتشان باشد. توسعه مراكز رشد (انكوباتورها): انكوباتورها از طريق فراهم كردن فضاى حرفه­اى مناسب، خدمات پشتيبانى مشترك، شبكه­سازى، آموزش و ساير كاركردها براى توسعه كسب و كارها مى­توانند محيطى پروراننده براى كسب و كارهاى كوچك خلّاق ايجاد كنند. حمايت از خوشه­ها يا بخش­هاى خلّاق: توسعه راهبردى خوشه­ها يا بخش­هاى ويژه با اهداف سرمايه­گذارى و صادرات در شهرهاى خلّاق، مى­توانند به عنوان اهرمى براى تقويت خلّاقيت شهرى در جهت منافع اقتصادى به كار گرفته شوند. حمايت از نمايش محصولات خلّاق: گران بودن هزينه­هاى نمايش كالاهاى خلّاق (مثلا نمايشگاه­ها يا گالرى­هاى هنرى) معمولا از ارائه محصولات كارآفرينان به بازار جلوگيرى مى­كند. اقداماتى شبيه مكان­هاى وب براى نمايش و فروش كالاهاى خلّاق يا برخى رخدادهاى هنرى كه باعث باز شدن استوديوهاى هنرمندان براى عموم مردم مى­شوند، مى­توانند محصولات خلّاق را در معرض ديد خريداران قرار دهند. توسعه ظرفيت خلاقيت در ساير صنايع: ارتباط صنايع خلّاق با ساير بخش­هاى توليدى صنعتى مانند زيست فناورى، مراقبت­هاى بهداشتى مى­تواند براى هر كدام از آنان مفيد واقع شود. حمايت تخصصى از كسب و كارهاى خلاق: به طور معمول حمايت سنتى كه از كسب و كارها به عمل مى­آيد، براى كسب و كارهاى خلّاق مناسب نمى­باشد. زيرا نيازهاى آنان با ساير كسب وكارها متفاوت مى­باشد. همچنين در صنايع خلاق، نوع كسب و كارها از نظر اندازه (از خود اشتغالى انفرادى تا كاركنان زياد)، نيازها، مخاطبين و كالاها بسيار متفاوت مى­باشد. به عنوان مثال حمايتى كه يك كسب وكار طراحى نياز دارد با حمايت­هاى مورد نياز يك شركت فيلم­سازى متفاوت مى­باشد. ايجاد مراكز همگرايى افراد خلّاق: ارتباط و پيوند بين كاركنان خلّاق كه در نيازها و مشكلاتشان مشابه هستند، فوايد و منافع متعددى براى آنها در بر دارد. برخى از اين فوايد شامل بر يادگيرى آنها از يكديگر، كمك متقابل، افزايش مقياس توليدات خلّاقانه، تحريك خلّاقيت و نوآورى بيشتر می­گردد كه اين موارد تبعات اقتصادى قابل توجهى خواهند داشت.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ارزیابی میزان تحقق¬پذیری مولفه¬های شهر خلّاق (نمونه موردی: شهر بناب)