پایان نامه درباره تداعی برند:-اعتماد به برند و وفاداری مشتری

پایان نامه درباره تداعی برند:-اعتماد به برند و وفاداری مشتری

اعتماد به برند در مفهوم وفاداری مشتری

تمرکز این موضوع به تجربیات مشتری از کیفیت ادراک شده و مخصوصاً مطلوبیت و شهرت برند که مشتری را به فعالیت های بعدی هدایت می‎‎کند، می‎‎باشد. وفادار شدن مشتری به برند در قلب برنامه های بازاریابی شرکت قرار دارد، مخصوصاً در مواجهه با بازارهایی با رقابت زیاد و غیر قابل پیش بینی بودن بازارها و کاهش کالاهای متمایز که دو نگرش وجود دارد :

در نگرش اول، بیش تر مطالعات گرایش روانشناسی را پیگیری می‎‎کنند که بیشتر به فرایند های شناختی که از قدرت برند حمایت می‎‎کند توجه دارد  این نگرش بیشتر به روابط بین کیفیت در یافت شده، رضایت و وفاداری متمرکز است . در نگرش دوم، دید جامعه شناختی دارد و بیش تر تاکید بر جنبه های بر انگیزاننده لذت دارد.به صورت گسترده بیان می‎‎شود که وفاداری یکی از راه هایی است که مصرف کننده رضایتش را از کارکرد کالا یا خدمتی که دریافت کرده است بیان می‎‎کند.رضایتمندی صرفاً نمی تواند عاملی برای حفظ و نگهداری مشتری و در نتیجه سود آوری تلقی شود . البته تلویحاً به نظر می‎‎رسد که رابطه بین مشتریان و میزان سود دهی و یا فروش مثبت است یعنی اینکه رضایت بالاتر مشتری مقیاس های عملکرد بهتری را موجب می‎‎شود . دو دسته افرادی که تجربه مستقیمی با یک دسته محصول دارند

  1. رضایت بیشتر به یک برند باعث می‎‎شود که مشتری به آن برند اعتماد بیشتری کند .
  2. اعتماد بیش تر به یک برند باعث می‎‎شود که مشتری به آن برند متعهد شود .( حسینی و دیگران، 1392، ص17)

 

2-7 برند های نساجی در ایران

برند های ایرانی همچون «ارج»، «آزمایش»، «نساجی مازندران»، «پارس الکتریک»، «هپکو»، «کفش ملی»، «بیسکویت گرجی و مینو»، «کاشی ایران، سعدی، بینالود» و … در حالی که می‎‎توانستند هر کدام سفیر ایرانیان در اقصی نقاط دنیا باشند، به نوبت در صف «مرگ» قرار گرفته اند تا دیگر به جز نام و نشان و خاطره ای در آلبوم صنعت کشور و حتی دنیا چیز دیگری به یادگار نگذارند  اگر می‎‎دانستیم برند ها چه هویتی برای ما رقم می‎‎زنند، چنین ساده نظاره گر مرگ آنها نبودیم.در حالی که کشور های دیگر برند سازی را در دستور کار خود قرار داده اند. ( بلالی و همکاران، 1393، ص4)

صنعت نساجی شامل تمام مراحل تولید الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه و همچنین شامل فرآیندهای تکمیلی انجام شده بر روی پارچه مانند رنگرزی و چاپ می‌شود. اگرچه صنعت نساجی در ابتدا تنها محدود به تولید نخ بود ولی به مرور زمان همه انواع پوشاک را شامل شد. این صنعت در کشورهای مختلف جهان رونق دارد و در ایران پس از صنعت نفت، بزرگ ترین صنعت محسوب می‎‎شود. وفاداری مشتری از جمله مؤلفه هایی است که بازاریابی رابطه مند به ویژه در بازار نساجی امروزه به آن تاکید قابل توجه ای می‎‎کند. یکی از عواملی که در شکل گیری این وفاداری نقش دارد نام و نشان تجاری شرکت ها است. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان این صنایع پرداخته است . صنایع نساجی در ایران از گذشته های دور تا به امروز پا برجاست.(کرامتی و نیکزاد شهریور، 1389، ص75)

بالاترین ارزش افزوده در صنعت نساجی، متعلق به برند است، برای نمونه پیراهنی که ده واحد پولی قیمت تمام شده آن است، وقتی برند معروفی روی آن نصب می‎‎شود، ارزش افزوده چند ده برابری ره به همراه خواهد داشت. در حال حاضر تعداد برنذد ملی داریم که بین المللی هم شدند، اما هنوز بازار نساجی به طور کامل در اختیار صنایع داخلی نیست و متاثر از واردات است.در صنعت نساجی بحث رقابت و رضایت مشتریان و در ادامه وفاداری آنها به برند بسیار مهم و اساسی است با توجه به ورود کشور های جدید و در حال توسعه در این صنعت بحث مشتری مداری و راضی نگهداشتن مشتریان مهم جلوه می‎‎کند.(همان، 1389، ص71)

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان مطالعه موردی: صنعت نساجی استان گیلان