پایان نامه حقوق درباره :
اقدامات تروریستی

پایان نامه حقوق درباره : اقدامات تروریستی

چرا تعریف تروریسم تا این حد مشکل و پیچیده است؟
برای تعریف تروریسم در ابتدا به بررسی تروریسم از دیدگاه روانشناسی و اقتصادی پرداخته و سپس به بررسی انواع تحلیلات تروریسم در عالم واقع می پردازیم تا بتوان بهتر درک کرد که چرا ارائه تعریف جامع از تروریسم در سطح بین المللی مشکل است.
در نهایت باید دانست مبارزه علیه تروریسم تلاشی طولانی مدت و تقریباً دائمی است. اکثریت، معتقدند در این مبارزه نمی توان قاطعانه پیروز شد و هیچ زمانی نبوده که دولتی بتواند قاطعانه اعلام کند تروریسم دیگر خطری برای کشورش نیست.
فصل اول:
ماهیت تروریسم
واژه تروریسم از کلمه ترور به معنای ترساندن و وحشت است اما استفاده از این واژه به انقلاب فرانسه باز می گردد پس از اعدام لویی چهاردهم پادشاه فرانسه در 21 ژانویه 1792 ضد انقلابیون شامل اشراف برای مقابله با این وضعیت گرد هم آمدند و در مقابل، رهبران انقلاب هم به این وضعیت واکنش نشان دادند. در جولای 1792 و پس از ترور ژان پل مارات یکی از رهبران انقلاب، شورای ملی فرانسه به رهبری ژاکوبن کمیته دوازده نفری «امنیت عمومی» را ایجاد کرد و در 5 سپتامبر 1792 فرمان ترور را برای مجازات مظنونان و مرتکبان این اعمال صادر کرد.

در طول حکومت وحشت( ژوئن 1792 جولای 1796) که حتی طرفداران جمهوری را نیز در بر می گرفت ، هزاران تن دستگیر شدند17000 نفر رسماً اعدام شدند و بسیاری در زندان ها جان باختند، مخالفان این کمیته که دیگر از جان خود در امان نبودند به مخالفت با او پرداختند اما آنها نمی توانستند او را به ترور متهم کنند چرا که ترور سیاست کمیته بود با این حال این افراد از واژه « تروریسم » استفاده کردند، واژه ای که حالتی منفی و تحقیرآمیز داشت در نهایت در بیست و هفتم و هشتم جولای 1794 او و 31 تن دیگر به جرم تروریسم اعدام شدند. پس از این حادثه تروریسم به سرعت در اروپا گسترش یافت اما با وجود آن عده بسیاری آنرا یک دکترین می دانستند و اکثریت معتقد بودند که تروریسم یک روش عملیاتی است.
از آنجا که پس از انقلاب فرانسه، حکومت های وحشت بسیاری در اروپا حاکم شدند این واژه برای توصیف رژیم هایی که از ترس استفاده کرده و بازداشت ها و اعدام های خود سرانه در آن وجود داشت به کار می رفت.

استفاده جدید از این واژه بدان معنا نیست که تروریسم ریشه تاریخی ندارد. سراسر تاریخ بشر مملو از اقدامات تروریستی است. امپراطوران روم از تبعید و، ضبط اموال و اعدام برای منصرف کردن مخالفان حکومت خویش استفاده می کردند، سلطان محمد عثمانی برای حذف رقبای تاج و تخت خویش در سال 1595 نوزده تن از برادران خود را کشت و در تاریخ ایران نیز پیروان حسن صباح نیز به همین روش مخالفان سیاسی خود را حذف می کردند.
مبحث اول: تعریف تروریسم در عرصه بین المللی
با وجود آنکه تروریسم امر جدیدی در عرصه بین المللی نیست و تاریخ بشریت اقدامات تروریستی متعددی را به خاطر دارد اما هنوز امکان ارائه تعریفی مشخص و جامع از تروریسم ممکن نگشته است. این امر در وحله نخست به دلیل ماهیت پیچیده و گونه های مختلف تروریسم است و در وحله دوم به دلیل سیاسی بودن این پدیده است. مشروع بودن مبارزه های جنبش آزادی بخش و امکان توسل این افراد به هر روشی برای نیل به اهداف خود یکی از موانع اصلی ارائه تعریف از تروریسم در سطح بین المللی است. در طی چندین دهه دولت ها و نظریه پردازان حقوقی تلاش نمودند تعریف بین المللی از تروریسم ارائه کنند که هم اصل قانونی بودن را لحاظ دارد یعنی بیش از اندازه موسع نباشد و هم از لحاظ ایدئولوژیک بی طرف باشد تا بتواند همه گونه های تروریستی را در بر گیرد. در هر حال باید تأکید کرد که تروریسم نوعی عمل یا فعالیت عملی است و باید بر اساس همین عناصر تعریف شود. تروریسم را می توان « ارتکاب خشونت هدفمند یا تهدید به آن به منظور ایجاد وحشت و یا رفتار مقهورانه در قربانی و یا در ناظران آن عمل یا تهدید» دانست.
دایره المعارف عدالت کیفری تروریسم را با چهار ویژگی تعریف می کند:
استفاده حساب شده از خشونت برای دستیابی به یک هدف سیاسی از طریق ایجاد جو رعب و وحشت یا زور.
وجود جو وحشت یا ترس ناشی از به کار گیری خشونت یا تهدید به بکارگیری آن که منجر به ایجاد ترس پایدار نسبت به امنیت شخصی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی یا اجتماعی شود.
الگوی سازمان یافته خشونت به منظور تأثیر گذاری و سیاست های دولت یا ترساندن مردم.
رفتار خشن مجرمانه به منظور ایجاد ترس برای دستیابی به اهداف سیاسی .
مزیت این تعریف آن است که اقدامات مجرمانه را نیز تروریستی می داند.
تروریسم یک جرم اتفاقی یا عادی نیست که به طور تصادفی روی دهد. تروریسم پدیده ای است که معمولاً برای نیل به اهدافی خاص یا برنامه ریزی روی می دهد مثلاً اهدافی چون تغییر رژیم، پایان دادن به اشغال، گسترش یک ایدئولوژی خاص یا مقاومت در برابر دخالت خارجی. با وجود آنکه گاهی گروه های تروریستی برای دستیابی به حمایت از فعالیت های خود به جرایمی چون قاچاق مواد پول شویی، جرایم سازمان یافته و یا قاچاق روی می آوردند اما باید در نظر داشت که آنها اساساً با سازمان هایی که در این جرایم فعالیت می کنند متفاوت هستند و این تفاوت در زمینه رعایت حقوق بشر بسیار مهم است.
مساله مورد مناقشه دیگر در مورد تروریسم آن است که آیا عمل یک نفر را نیز می توان تروریسم نامید یا لزوماً تروریسم باید ناشی از عمل گروه باشد اگر چه رویه های متعددی در زمینه تروریسم نامیدن اقدام یک فرد نیز وجود دارد و از لحاظ امنیتی نیز بهتر است صرفاً اقدامات گروه ها تروریسم تلقی نشود اما بهتر است این واژه به اقدامات گروه اطلاق شود که خصلت پایدار تری دارد
آنچه که جامعه بین المللی را بیش از پیش به مساله تروریسم متوجه کرد ترور بارتو و الکساندر اول در سال 1937 بود. به دنبال این عمل دولت های فرانسه ویوگسلاوی رسماً از جامعه ملل خواستند تا ضمن بررسی موضوع تروریسم راهکارهایی برای مقابله با آن اتخاذ کنند. نتیجه فعالیت سه ساله شورا و مجمع عمومی تهیه پیش نویس دو کنوانسیون بود که در 16 دسامبر 1937 طی یک کنفرانس بین المللی به امضای نمایندگان نزدیک به 30 دولت رسید.
این دو کنوانسیون یکی « کنوانسیون پیشگیری و مجازات تروریسم» و دیگری« کنوانسیون راجع به تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی» برای محاکمه جرایم تروریستی بود .
متأسفانه کنوانسیون پیشگیری و مجازات تروریسم هرگز تصویب نشد و با بروز جنگ جهانی دوم عملاً به بوته فراموشی سپرده شد. با ظهور سازمان ملل و ایجاد نظم نوین جهانی و بروز جنگ سرد مساله مبارزه با تروریسم وارد عرصه جدیدی شد.
در سال 1996 مجمع عمومی در اجلاس پنجاه و یکم در قطعنامه 210/1751 دسامبر تصمیم گرفت کمیته ویژه ای برای تنظیم یک معاهده بین المللی برای مقابله با بمب گذاری تروریستی و پس از آن کنوانسیون بین المللی برای مقابله با تروریسم هسته ای برای تکمیل اسناد بین المللی موجود و امکان ایجاد چهارچوبی جامع برای مبارزه با تروریسم ایجاد کند.
صلاحیت کمیته ویژه در سال های مختلف توسط مجمع عمومی تأیید و گسترش یافت .
اما اساساً دو قطعنامه مجمع عمومی چهار چوب کاری کمیته ویژه را مشخص کرد یکی اعلامیه تدابیر ناظر بر حذف تروریسم بین المللی ( قطعنامه 60/49 مصوب 9 دسامبر 1994 ) و اعلامیه مکمل اعلامیه 1994 تدابیر ناظر بر حذف تروریسم بین المللی ( قطعنامه 210/51 مصوب 17 دسامبر 1996 ) مجمع عمومی در اجلاس پنجاه و هشتم خود ضمن گرامیداشت پیشرفت کمیته در زمینه تهیه پیش نویس کنوانسیون جامع در مورد تروریسم اعلام نمود که کمیته فعالیت خود را ادامه داده تا تعریف تروریسم در ماده 2 پیش نویس کنوانسیون تنظیم گردد.
ماده 2 پیش نویس تروریسم را چنین تعریف می کند :
هر فردی که با هر وسیله ای به
طور غیر قانونی و آگاهانه موجب ارتکاب موارد زیر شود، مرتکب جرمی در معنای مورد نظر کنوانسیون شده است:
مرگ یا ایراد جسمی شدید به افراد
ایراد خسارت شدید به اموال عمومی یا خصوصی از جمله اماکن مورد استفاده عموم، تسهیلات دولتی یا حکومتی یا محیط زیست.
ایراد صدمه به اموال، سازمان ها و تسهیلات یا سیستم های مورد اشاره در بند پ این ماده که منجر به بروز خسارت اقتصادی عمده شده یا احتمال ورود چنین خسارتی باشد. با وجود آنکه هنوز در مورد عناصر این تعریف، توافق کاملی وجود ندارد اما برخی از عناصر این تعریف یا برخی از اشکال تروریسم از سوی همگان به عنوان عناصر یا نمودهای بی تردید تروریسم پذیرفته شده اند.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مجمع عمومی در قطعنامه 164/54 به تاریخ 1999 اقدامات تروریستی را اینگونه توصیف می کند: « اقداماتی با هدف نابود کردن حقوق بشر، آزادی ها اساسی و دمکراسی و تهدید تمامیت ارضی و امنیت دولت ها که باعث ناتوانی دولت قانونمند و از میان رفتن پلورالیسم جامعه مدنی شده و پیامدهایی سوئی بر توسعه اجتماعی و اقتصادی دولت ها دارد .
امروزه بیش از دوازده معاهده بین المللی در مورد برخی از اشکال تروریسم در سطح سازمان ملل تصویب شده است.
این کنوانسیون ها صرفاً برخی اشکال تروریسم را همچون ارتکاب اعمال تروریستی در هواپیما، توقیف غیر قانونی هواپیما، و بمب گذاری در هواپیما حمله به مقامات ارشد دولتی و، گروگان گیری، تصرف مواد
هسته ای، فعالیت های تروریستی در کشتی،بمب گذاری را محکوم می کند.
در رابطه با مفهوم حقوقی، کلمه تروریسم در برخی قوانین جزایی نیز به صراحت ذکر شده است. به عنوان نمونه در قانون جذای فرانسه به « عمل مجرمانه ای اطلاق شده که به صورت فردی یا جمعی و با توسل به رعب و وحشت و به قصد بر هم زدن شدید نظم عمومی ارتکاب می یابد»
در این تعریف سه عنصر مهم نهفته است:
استفاده از خشونت
با هدف ایجاد رعب و وحشت و عدم امنیت اگرچه الزاماً جماعت مورد نظر دچار ترس و وحشت نگردند.
ایجاد فضای سیاسی متشنج از طریق بی ثبات کردن نظم عمومی
مطابق این تعریف ممکن است فردی مجموعه ای از جنایات خونین و خشونت بار را مرتکب شود و گروهی را مرعوب و وحشت زده نماید اما از آنجایی که از فعل او بی ثباتی فضای سیاسی حاصل نشده است عمل او از شمول این تعریف خارج می گردد.قانون جزای فرانسه تروریسم دولتی را در بر نمی گیرد و از آنجایی که قانون جزای فرانسه جنبه داخلی دارد و در یک چارچوب دموکراتیک و مبتنی بر حقوق اساسی ( ملی) اعمال می شود( اخراج مفهوم تروریسم دولتی) غیر منطقی به نظر نمی آید، لیکن در صحنه جهانی وضعیت متفاوت است در دوران انقلاب فرانسه ملاحظه گردیده، ریشه تروریسم در اعمال یک قدرت حاکم قرار دارد همچنان که تروریسم رژیم ناسیونالیست آلمان هیتلری و همین طور استالینیسم و حکومت های دیکتاتوری متعددی که چهره قرن بیستم را سیاه کردند چنین عملکردی داشته اند.
مقررات مربوط به حقوق بین الملل بشر دوستانه که در سطح جهانی پذیرفته شده است برای حل مشکلات و مسائل زمان درگیری مسلحانه از طریق ایجاد سلسله محدودیت هایی در استفاده خشونت نقش بسزایی ایفا کرده است بعد از جنگ دوم جهانی یکی از دلایلی که تعریف تروریسم را با مشکل مواجه می ساخت این بود که توسل به تروریسم یکی از روشهای جنگ های آزادیبخش بودو با آن توجیه می شد، با این وجود اگرچه در جریان کنفرانس دیپلماتیک راجع به تاکید و توسعه حقوق بین الملل بشر دوستانه در سالهای 1977-1974 اعطای وضعیت حقوقی بین المللی به جنگ های آزادیبخش ملی، مورد پذیرش واقع شد اما این دلیل بر این نیست که در چار چوب این مقررات و به عنوان یک امر مختوم به کسانی که درگیر چنین جنگ هایی هستند اجازه استفاده ا

دیدگاهتان را بنویسید