پایان نامه با کلید واژگان مکان کنترل

No Comments
دانلود پایان نامه

شود. در واقع زمانی یک شرکت ، صادرکننده غیر مستقیم است که محصولاتش در بازارهای خارجی به فروش برسد بدون اینکه به این منظور فعالیت خاصی در بازار خارجی انجام داده باشد . صادرات غیر مستقیم توسط شرکتها بدون سرمایه گذاری مستقیم امکان پذیر است ولی امکان کنترل در بازارهای خارجی محدود است . صادرات غیر مستقیم خود به روشهای زیر قابل تقسیم

  منابع تحقیق درمورد ، ارزان،، ،

دیدگاهتان را بنویسید