پایان نامه با کلید واژگان
موانع توسعه صادرات، صادرات غیر نفتی، توسعه صادرات، موانع توسعه

پایان نامه با کلید واژگان موانع توسعه صادرات، صادرات غیر نفتی، توسعه صادرات، موانع توسعه

وجود سیستم های بانکی و بیمه ای حمایت کننده از صادرات و واردات همچون اگزین بانک ها ( بانک های تخصصی صادرات و واردات ) و رقابتی نبودن تولید در اقتصاد کشور ، از مهم ترین موانع توسعه صادرات می باشند.( حیدری ۱۳۸۷ )
در سال های اخیر ، صادرات غیر نفتی کشور از ثبات و رشد متعادلی برخوردار بوده ، اما ضرورت دارد که این رشد با شتاب بیشتری

دیدگاهتان را بنویسید