پایان نامه با کلید واژگان
موانع توسعه صادرات، صادرات غیر نفتی، توسعه صادرات، موانع توسعه
Rear view of a puzzled businessman in front of a blackboard finding a solution to escape from labyrinth. Breaking the rules, as a red line pierce the maze walls.

پایان نامه با کلید واژگان موانع توسعه صادرات، صادرات غیر نفتی، توسعه صادرات، موانع توسعه

وجود سیستم های بانکی و بیمه ای حمایت کننده از صادرات و واردات همچون اگزین بانک ها ( بانک های تخصصی صادرات و واردات ) و رقابتی نبودن تولید در اقتصاد کشور ، از مهم ترین موانع توسعه صادرات می باشند.( حیدری ۱۳۸۷ )
در سال های اخیر ، صادرات غیر نفتی کشور از ثبات و رشد متعادلی برخوردار بوده ، اما ضرورت دارد که این رشد با شتاب بیشتری

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو