پایان نامه با کلید واژگان
شرکت های کوچک
Abstract science fiction or future technology background - computer-generated 3d illustration. Fractal art: diagonal inclined hall or glass room with light effects.

پایان نامه با کلید واژگان شرکت های کوچک

تلاش کرد؟. باید توجه داشت که اندازه یک شرکت هیچ ارتباطی با موفقیت آن در بازاهای خارجی ندارد . سهم صادرات بسیاری از شرکت های کوچک نسبت به شرکت های بزرگتر از خودشان بیشتر است، که همین امر باعث افزایش سود آنها نیز می شود . برای مثال ، در یکی از بررسی هایی که اخیراً توسط اتحادیه تولید کنندگان کوچک صورت گرفته ، مشخص شد که درآمد

پاسخی بگذارید

بستن منو