پایان نامه با کلید واژگان
شرکت های تجاری

پایان نامه با کلید واژگان شرکت های تجاری

است .
• فروش داخلی
• فروش از طریق شرکتهای توزیع کننده دیگر( piggy back )
• شرکت های مدیریت صادرات
• شرکت های تجاری
• دلالان و نمایندگان صادرات
۱- فروش خارجی از طریق خریداران داخلی : برای شرکت هیچ چیزی بهتر از این نیست که مشتری ، خود به دنبال کالا بیاید . ممکن است خریدارت خارجی خود برای خرید کالا مرجعه نمایند . در این

دیدگاهتان را بنویسید