پایان نامه با کلید واژه های
محورهایی، یادکرد، بخاری،، مسلم،

پایان نامه با کلید واژه های محورهایی، یادکرد، بخاری،، مسلم،

یافته است که تحلیل ها و شمار چشم گیر آن در خور تامل و تقدیر است. یادکرد مهدی موعود در مجموعه های روایی بزرگ و معتبر اهل سنت همانند صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی و سنن ابن جامعه در پرتو کلام پیامبر اسلام همگان را به سیمای مهدوی و حاکمیت جهانی وی رهنمون می شوند. محورهایی که سبب شکل گیری آثار علمی و فرهنگی عالمان شیعی بعد از

دیدگاهتان را بنویسید